دوشنبه, 06 مرداد 1399 09:12

چگونگی طرح دعوی اعتراض ثالث

نوشته‌شده توسط
به این مطلب رای دهید
(0 رای)

 

حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ به موجب ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی اگر در خصوص دعوایی ، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

اعتراض ثالث قبل ممکن است نسبت به رای صادره از دادگاههای بدوی باشد یا نسبت به آراء صادره از دادگاه های تجدیدنظر یا رای داور به هر صورت شخص معترض شخصا یا نماینده وی نباید به عنوان اصحاب دعوای اصلی باشند و اعتراض ثالث قبل از اجرای احکام قابل طرح می باشد، شایان ذکر است که اعتراض ثالث اثر تعلیقی بر حکم را نداشته ، مگر در صورتی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد.

در این صورت به درخواست معترض ثالث یا وکیل دادگستری منتخب توسط ثالث اجرای حکم با اخذ تامین مناسب متوقف خواهد شد.

در صورتی که دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفه نقض نماید، مگر آنکه مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، دادگاه تمامان را الغا می نماید.

دعوای اعتراض ثالث باید به طرفیت محکوم علیه مطرح شود درغیر ینصورت قابل استماع نخواهد بود.

خلاصه رای صادره

در دعوای اعتراض ثالث باید به‌طرفیت محکوم‌له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض طرح شود، در غیر این صورت، قابل استماع نخواهد بود. 

این مطلب هم می تواند مفید باشد: اعتراض به دستور فروش 

نمونه رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای س.الف. به وکالت از م.الف. به‌طرفیت ۱- م.ت. ۲- خ.ر. ۳- ط. الف. ۴- ز.الف. ۵- ک.الف. ۶-ح. الف. ۷- ق.الف. و دادخواست مجدد نامبرده به‌طرفیت وراث حین‌الفوت خوانده ردیف اول مرحوم م.ت. به اسامی ۱- ع.ت. ۲-الف.ت. ۳-الف.ت. ۴-الف.ت. ۵- ف.ت. ۶-ک.ت. ۷- ف.ت. ۸- ص.م. با خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۵۱۶-۲۲/۳/۹۰ صادره از این دادگاه، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف‌نظر از اینکه اعتراض معترض ثالث از نوع اعتراض اصلی موضوع بند الف ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و به اشتباه در شرح دادخواست‌های تقدیمی اعتراض طاری ذکر گردیده و قطع‌نظر از صحت‌وسقم ادعای معترض ثالث، نظر به اینکه مطابق مقررات ماده ۴۲۰ قانون یادشده، اعتراض ثالث باید به‌طرفیت محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه رأی مورد اعتراض طرح دادنامه شود که در مانحن‌فیه دعوای معترض ثالث به‌طرفیت احدی از محکومٌ‌لهم دادنامه مورد اعتراض بنام آقای ب.ر. فرزند ع. طرح و اقامه نگردیده، درنتیجه دعوای مطروحه، مطابق مقررات اقامه نشده و در وضع فعلی و بدون طرح به‌طرفیت تمام اصحاب دعوای منتهی به صدور دادنامه مورد اعتراض قابلیت استماع نداشته، دادگاه مستنداً به مواد ۲و۴۱۷و۴۱۸و۴۱۹و۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

مشاهده 1621 زمان آخرین ویرایش در دوشنبه, 06 مرداد 1399 14:35
برای ارسال نظر وارد شوید

دفترحقوقی

            وکیل  دعاوی خانواده 

            وکیل در دعاوی حقوقی

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل  وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور

,تصرف عدوانی ,رفع تصرف عدوانی ,وکیل امور ملکی ,بهترین وکیل ملکی ,بهترین وکیل ملکی تهران ,وکیل در دعاوی ملکی ,متخصص دعاوی ملکی  ,اثبات نسب,چک برگشتی ,وصول مطالبات  ,وکیل وصول مطالبات پزشکی  ,حکم قطعی ,مراحل طلاق توافقی ,تدلیس ,افراز ,افراز ملک مشاع ,الزام به تنظیم سند

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 150000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

  پرداخت کنید