چهارشنبه, 27 فروردين 1399 16:49

اعتراض به دستور فروش

نوشته‌شده توسط
به این مطلب رای دهید
(0 رای)

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل دادگستری _ املاک از جهت سابقه ثبتی 2 دسته هستند: یا سابقه ثبتی ندارند چنانچه ملکی دارای سابقه ثبتی باشد و دو یا چند شریک داشته باشد و هر یک از شرکا می توانند نسبت به جداسازی سهم خود اقدام نمایند در این صور ابتدا باید به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه و درخواست افراز نماید در صورتی که ملک موردنظر قابل افراز نباشد

( منظور از افراز جداسازی و مشخص نمودن سهم یک شریک از سهم سایر شرکا می باشد)

اداره ثبت مربوطه نسبت به صدور گواهی عدم افراز اقدام می نماید پس شریک متقاضی باید ضمن مراجعه به دادگاه درخواست دستور فروش ملک مشاع را نماید در این صورت دادگاه نسبت به صدور دستور فروش ملک اقدام می نماید.

این تصمیم گیری در جلسه فوق العاده انجام می شود و صرفا یک دستور اداری می باشد، حکم یا قرار نیست  و قابلیت اعتراض ندارد.

خلاصه رای صادر شده

اعتراض ثالث فقط نسبت به رأی امکان‌پذیر است و به‌دلیل این که دستور فروش مال مشاع رأی تلقی نمی‌شود بنابراین اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاع قابل استماع نیست.

نمونه رای دادگاه

درمورد دعوی خواهان الف.د. با وکالت آقایان م.د. و ع.م. به‌ طرفیت خواندگان س.س. و د.م. به‌خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۵۱۰ مورخ ۵/۷/۸۹ صادره از این شعبه و نقض و الغاء آن و همچنین صدور قرار تأخیر عملیات اجرائی تا خاتمه رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی، با توجـه به اینکـه به‌موجـب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید، نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض، دستور فروش ملک مشاع بوده و رأی تلقی نمی‌گردد لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه فوق، قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدید‌نظر استان تهران خواهد بود. 
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ محمدنژاد

   

رای دادگاه تجدید نظر

موضوع تجدیدنظرخواهی آقای الف.د. با وکالت آقایان م.د. و ع.م. به‌طرفیت آقایان س.س. و د.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۲۸۸ مورخه ۲۶/۱۲/۹۱ صادره از پرونده کلاسه ۹۱۰۳۰۰۷۵۷ شعبه سوم محاکم عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه به دادنامه شماره ۵۱۰ ـ ۵/۷/۸۹ با موضوع دستور فروش ملک مشاعی غیرقابل افراز با گواهی اداره ثبت محل صادرشده است با بررسی پرونده و نظر به اینکه دستور فروش به ترتیب مزبور یک اقدام و دستور اداری است موضوعاً از ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف است لذا تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یادشده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده ۳۵۳ قانون مرقوم تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حمیدی‌راد ـ صداقتی

 

 

مشاهده 3892 زمان آخرین ویرایش در پنج شنبه, 28 فروردين 1399 14:56
مطالب بیشتر از این مجموعه: افراز املاک مشاع در اداره ثبت »
برای ارسال نظر وارد شوید

دفترحقوقی

            وکیل  دعاوی خانواده 

            وکیل در دعاوی حقوقی

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل  وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور

,تصرف عدوانی ,رفع تصرف عدوانی ,وکیل امور ملکی ,بهترین وکیل ملکی ,بهترین وکیل ملکی تهران ,وکیل در دعاوی ملکی ,متخصص دعاوی ملکی  ,اثبات نسب,چک برگشتی ,وصول مطالبات  ,وکیل وصول مطالبات پزشکی  ,حکم قطعی ,مراحل طلاق توافقی ,تدلیس ,افراز ,افراز ملک مشاع ,الزام به تنظیم سند

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 150000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

  پرداخت کنید