دوشنبه, 05 آذر 1397 03:40

رفع تصرف عدوانی

نوشته‌شده توسط
به این مطلب رای دهید
(28 رای)
تصرف عدوانی تصرف عدوانی تصرف عدوانی

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری_ دعوای تصرف عدوانی ، که جزو دعاوی حقوقی ملکی می باشد که با تصرف مال غیرمنقول توسط فرد غیر مالک ،مال خود را از دست داده است

 .با استناد به ماده ۱۵۸قانون مدنی : دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج نموده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست نماید 
مفهوم واژه تصرف یعنی اینکه فرد سلطه و تسلط به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر ملکی داشته باشد ، وکسی بدون رضایت او ملکش را تصرف نماید . این دعوا صرفا برای اموال غیر منقول مورد استفاده می باشد . این دعوا ماهیت کیفری نیز دارد و ما باید سو نیت متصرف را اثبات نماییم . 

ارکان ابن دعوا عبارت است از :۱-سبق تصرف خواهان ۲- لحوق تصرف متصرف ۳-عدوانی بودن تصرف خوانده.
دردعوای تصرف فرد باید تصرف سلبق خود را ثابت نماید و سند مالکیت می تواند یکی از دلایل اثبات آن باشد اما بدون آن هم می توان طرح دعوا نمود .تصرف سابق مالک می بایست تا لحظه آخر ی که ملک در اختیار متصرف غاصب قراربگیرد ادامه داشته باشد و متصرف ملک را بلاواسطه از تصرف  شخص خارج کرده باشد .تصرف شخص متصرف باید لاحق بر تصرف مالک باشد و نباید هیچ تصرف قبلی در ملک مورد نظر داشته باشد ، چون در این صورت خود او هم متصرف سابق محسوب می گردد .
متصرف باید ملک را از تصرف فرد خارج و در آن در حال حاضر تصرف داشته باشد .شرط دیگر عدوانی بودن این تصرف می باشد ،یعنی با تجاوز و بدون رضایت این تصرف صورت گرفته باشد .
در خصوص. عدوانی بودن یا نبودن این تصرف ،این شخص متصرف است که باید ثابت نماید که شما بر تصرف ایشان رضایت دلشته اید .همچنین دعوای تصرف عدوانی را می توان نسبت به حریم و توابع ملک مورد نظرهم مطرح نمود و قابل استناع است . در این دعوا لازم نیست که شاکی مالک عین باشد ، اوباید تنها تصرف سابق خود را تحت هر عنوانی باشد برای دادگاه اثبات نماید .
شخص شاکی باید اعاده تصرف خودش را نسبت به ملک مورد تصرف از دادگا بخواهد ،در غیر این صورت دادگاه تکلیفی نخواهد داشت .دعوای تصرف عدوانی از دعاوی غیر مالی محسوب می شود ،ورسیدگی به آن دو صلاحیت دادگاهی است که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است .   مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی : دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، اعم از دعاوی مالکیت ،  مزاحمت. ،ممانعت از حق ،  تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن دردادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ،اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد باتوجه به اینکه طرح این دعوا و اثبات آن از دعاوی پیچیده می باشد و نیاز به تسلط کامل به قوانین حقوقی دارد قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص  امو ر ملکی مشاوره شوید .

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیلپایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما در زمینه رفع تصرف عدوانی  می باشد

 

مشاهده 4087 زمان آخرین ویرایش در چهارشنبه, 29 دی 1400 12:01
برای ارسال نظر وارد شوید

دفترحقوقی

            وکیل  دعاوی خانواده 

            وکیل در دعاوی حقوقی

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل  وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور

,تصرف عدوانی ,رفع تصرف عدوانی ,وکیل امور ملکی ,بهترین وکیل ملکی ,بهترین وکیل ملکی تهران ,وکیل در دعاوی ملکی ,متخصص دعاوی ملکی  ,اثبات نسب,چک برگشتی ,وصول مطالبات  ,وکیل وصول مطالبات پزشکی  ,حکم قطعی ,مراحل طلاق توافقی ,تدلیس ,افراز ,افراز ملک مشاع ,الزام به تنظیم سند

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 150000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

  پرداخت کنید