سه شنبه, 20 خرداد 1399 00:06

نقل و انتقال ملک مرهونه

نوشته‌شده توسط
به این مطلب رای دهید
(0 رای)

چنانچه ملک در رهن باشد، نقل و انتقال آن باطل و بلا اثر می باشد.به موجب ماده 771 قانون مدنی : رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه  به داین می دهد، رهن دهنده را راهن و طرف دیگر مرتهن گویند.

با توجه به اینکه مطابق ماهیت عقد رهن چنین عقدی جهت حفظ حقوق مرتهن  ایجاد شده است ، بنابراین راهن (رهن دهنده) حق ندارد ملک مورد رهن را بفروشد یا هرگونه عملیاتی که منافات با حقوق مرتهن باشد انجام دهد.

چنانچه ملک در رهن باشد نقل و انتقال آن باطل و بلااثر می باشد. بنابراین شخص مرتهن می تواند شخصا یا بهتر است توسط وکیل ملکی نسبت به طرح دادخواست جهت ابطال معامله انجام شده اقدام نماید، زیرا وکیل ملکی با تخصصی که در این زمینه دارد می تواند روند دادرسی را بهتر نماید.

با استناد به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی رهنی و شرطی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

خلاصه رای صادر شده

نقل و انتقال عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن صحیح و نافذ است.

این مطلب هم می تواند مفید باشد : اعتراض به دستور فروش

 نمونه رای صادر شده

در پرونده حاضر آقای الف.ع. و خانم ف.ن. به طرفیّت آقایان ۱ـ ع.ع. ۲ـ الف.ف. ۳ـ ع.ز. ۴ـ م.س. به الزام به ۱ـ فکّ رهن بانک ملّی مقوّم به ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۵۷۰ / ۱ ریال ۲ـ اخذ مفاصا حساب دارایی ۳ـ اخذ پایان کار ۴ـ تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۳۳ / ۷۸ بخش ده تهران مقوّم به ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۶۰ ریال ۵ـ مطالبه خسارات دادرسی، دادخواستی ارائه داده اند. باتوجّه به محتویات پرونده، با عنایت به مستندات ابرازی، پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی محل و اینکه تاریخ بیع موضوع مبایعه‌نامه مستند دعوی ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و تاریخ تنظیم سند رهنی ۴ / ۷ / ۱۳۸۵ و مقدّم بر بیع موصوف و در زمان در رهن بودن مبیع می‌باشد، با لحاظ ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد: هرگونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است، بیع موضوع مستند دعوی خواهان، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد مآلاً با استناد به مادتین ۵۶ قانون اخیر و ۳۶۵ قانون مدنی حکم به بی‌حقّی خواهان‌ها صادر می‌گردد. رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

مشاهده 1531 زمان آخرین ویرایش در سه شنبه, 28 دی 1400 07:46
برای ارسال نظر وارد شوید

دفترحقوقی

            وکیل  دعاوی خانواده 

            وکیل در دعاوی حقوقی

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل  وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور

,تصرف عدوانی ,رفع تصرف عدوانی ,وکیل امور ملکی ,بهترین وکیل ملکی ,بهترین وکیل ملکی تهران ,وکیل در دعاوی ملکی ,متخصص دعاوی ملکی  ,اثبات نسب,چک برگشتی ,وصول مطالبات  ,وکیل وصول مطالبات پزشکی  ,حکم قطعی ,مراحل طلاق توافقی ,تدلیس ,افراز ,افراز ملک مشاع ,الزام به تنظیم سند

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 150000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

  پرداخت کنید