وکیل دادگستری


 • دعاوی حقوقی

  در دعوای حقوقی یا مدنی، سخن از تحقق و وقوع جرم نیست. بلکه مشکلی در روابط اقتصادی و یا اجتماعی اشخاص به وجود آمده و

  در واقع شخصی که خود را محق می داند با مراجعه به دادگاه ، حقی را که تضییع شده مطالبه می نماید.

  برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

  دادخواست حقوقی باید حسب مورد در دادگاه حقوقی و یا شورای حل اختلاف طرح گردد.

  در دعوای حقوقی , به مدعی خواهان می گویند. به طرف او(مدعی علیه) خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

  در شکایت های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود ,منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

 • وکیل پایه یک  ، حمیرا پارسا

  وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ خیانت در امانت و معقوله ای که این روزها به شدت با آن مواجه هستیم.
  هر گاه فردی با استفاده از ضعف نفس فرد یا افرادی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی، اعم از تجاری یا غیر تجاری، از قبیل؛ برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده ی سند یا هر شخص یگری شود، ببه هر نحو تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارت مالی، به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

  لازم به ذکر است اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارت مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

  خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی:

  هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاد غیرمجاز قرار دهد، بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل، به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر کجازات مذکور به جزای نقدی معادل قیمت انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین  در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده است.

  جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون تجارت:
  در صورتی که دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به و ماموریت داده، به نفع طرف دیگر معامله اقدامی نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل، از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده ندانسته و به علاوه وی را مشمول مجازات مقرر برای خیانت در امانت دانسته است.

  سوء استفاده از سفید مهر:
  هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

  در صورتی که حق العمل کار نادرستی کرده و مثلا به حساب آمرقیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب داشته، مستحق حق العمل ندانسته و به علاوه به آمر اجازه داده است که در دو صورت اخیر، خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. همچنین این شخص به مجازاتی که برای خیانت در امانت در نظر گرفته شده، محکوم خواهد شد.

  در صورتی که مدیرتصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد، خائن در امانت محسوب می شود.

  جرائم در حکم خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت:
  هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور، بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده 6 مقرر است، ( نسبت به اموال منقول و وجه نقد، ظرف 10 سال از تاریخ فوت مالک و نسبت به اموال غیرمنقول ظرف 20 سال از تاریخ فوت مالک) مال مزبور و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره مذکور به دولت تسلیم یا تادیه ننماید، به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانتمقرر است محکوم خواهند شد.

  در صورتی که متصرف یا مدیون، شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف یا مدیون است مسوول اجرای مقررات تبصره ماده 6 بوده و در صورت تخلف، به مجازات مذکور فوق، محکوم خواهد شد.

  تبصره ماده 6 قانون تصدیق انحصار وراثت نیز مقررداشته: " موسسات تجاری وصرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزد آنها است، مکلفند به وسیله پارکه های بدایت هر محل، آن اموال را تسلیم و یا تادیه به دولت نمایند.

  جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک:
  هرگاه نسبت به املاک وقف و حبس و ثلث باقی به عوان مالکیت، تقاضای ثبت شده، متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

  در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند، به مجازات خائنین در امانت محکوم می شوند.

  دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

   

   

 • مشاوره حقوقی ,وکیل پایه یک

  حمیرا پارسا هستم وکیل پایه یک دادگستری،فارغ التحصیل از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

  با بیش از یک دهه سابقه فعالیت در امور حقوقی ، کیفری ، ملکی و خانواده در کلیه دادگاههای تهران و اقصی نقاط کشور و موفقیت در دعاوی، ، آماده همکاری با کلیه مراجعین می باشم.

  مشاوره حقوقی حضوری و آنلاین

  در دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل پایه یک واقع در تهران یوسف آباد پذیرای شما مراجعین محترم جهت مشاوره حقوقی و یا ارجاع پرونده حقوقی می باشم.

  همچنین شهرستانی های عزیز با توجه به بعد مسافت می توانند از مشاوره حقوقی به صورت تلفنی و با همان کیفیت همسان مشاوره حضوری بهره مند شوند.نحوه دریافت مشاوره حقوقی را در قسمت بعدی مطالعه نمایید.

  نحوه دریافت مشاوره حقوقی تلفنی

  جهت دریافت مشاوره تلفنی می توانیدبعد از پرداخت هزینه مشاوره تلفنی از طریق درگاه بانکی و یا کارت به کارت ، مدارک حقوقی خود را طریق واتس آپ ارسال کنید و بعد از بررسی مدارک حقوقی آماده ارائه مشاوره حقوقی به شما خواهیم بود، تا شما بطور دقیق و تخصصی از مشاوره حقوقی بهره مند شوید.

  ساعات تماس جهت مشاوره حقوقی از 9 صبح تا 8شب می باشد، لطفا ساعات ذکر شده را رعایت فرمایید

  02188554580

  09123666928

  رسالت کاری دفتر وکالت

  دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری با رعایت امانت نسبت به موکلین عزیز پس از بررسی مدارک و مستندات با تشخیص میزان موفقیت و کسب نتیجه مطلوب در پرونده حقوقی ، ضمن آگاه سازی موکل و یا مراجعین گرامی از پیشرفت کار  و میزان حق الوکاله ، پس از جلب رضایت کامل نسبت به انعقاد قرارداد بصورت شفاف اقدام می نماید.

  در دفتر وکالت تمامی مشاوره های حقوقی و پیگیری پرونده های حقوقی توسط وکیل پایه یک باتجربه انجام می گیرد.

   

  خلاصه ای از خدمات دفتر وکالت

  دعاوی کیفری

  دعاوی کیفری در زمینه جرائم جعل، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، تهدید، توهین، سرقت ،خیانت در امانت، جرائم رایانه ای و سایر جرائم کیفری می باشد.

  دعاوی حقوقی ملکی

  دعاوی ملکیراجع به اموال غیر منقول شامل دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه اماکن مسکونی ابطال سند و سایر دعاوی حقوقی.

  وصول مطالبات دعاوی

  وصول مطالبات  خدمت دیگری است که دفتر وکالت حمیرا پارسا افتخار ارائه آن را به شما عزیزان دارد. امروزه پرونده های وصول مطالبات از جمله پرونده هایی است که بخش اعظم پرونده های دادگستری را تشکیل می دهند .

  حقوقی خانواده

  استخدام وکیل در دعاوی مطروحه در دادگاه خانواده در خصوص طلاق، طلاق توافقی، مهریه ، نفقه، حضانت و فسخ نکاح و سایر دعاوی خانواده

  آدرس:تهران-یوسف آباد -خیابان اسدابادی -نبش خیابان فتحی شقاقی - پلاک22 - برج هنر- طبقه چهارم- واحد14

                      

  02188554580

  09123666928

   

  کلمات کلیدی 

   وکیل پایه یک در یوسف اباد,  وکیل پایه یک در تهران   ,وکیل دادگستری  ,وکیل خوب دادگستری      ,وکیل با تجربه , وکیل یوسف اباد  ,وکیل پایه یک     ,  وکیل مجرب زن  , وکیل پایه یک طلاق   , وکیل    ,وکیل امیراباد  ,وکیل میدان فاطمی   ,مهریه ،وکیل دادگستری    وکیل پایه یک   وکیل حقوقی  وکیل یوسف اباد  وکیل پایه یک تهران  وکیل پایه یک کرج  وکیل پایه یک زن   وکیل پایه یک باتجربه وکیل دادگستری تهران  وکیل دادگستری زن   وکیل دادگستری یوسف اباد  وکیل   وکیل تهران  وکیل خوب

 • وکیل ,حمیرا پارسا

  وکیل ,حمیرا پارسا

  وکیل ,حمیرا پارسا

  وکیل ,وکیل پایه یک ,وکیل دادگستری

  وکیل ,وکیل پایه یک ,وکیل دادگستری

   

   

 •  

  نحوه طرح و رسیدگی دعوای طلاق

  این مبحث در دو بخش قابل رسیدگی می باشد:

  1. طلاق از جانب مرد
  2. طلاق از جانب زن

  در خصوص طلاق از جانب مرد بر طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد و نیاز به هیچگونه دلیلی در این خصوص ندارد لکن در صورتی که درخواست طلاق از جانب مرد باشد کلیه حق و حقوق مادی زن اعم از مهریه نفقه گذشته و اجرت المثل زن را نقدا بپردازد در صورتی که طلاق ناشی از سو رفتار زن نباشد نیمی از دارایی مرد که در دوران ازدواج بدست امده متعلق به زن می باشد و باید مورد حکم دادگاه قرار گیرد. 

  دادخواست طلاق باید از طریق دفاتر خدمات قضایی ارائه شود و مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده طلاق کپی برابر با اصل شده با کپی شناسنامه درخواست کننده می باشد.

  در خصوص طلاق از جانب زن (زوجه) تمایل زن به درخواست طلاق به تنهایی جهت صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) کافی نیست.درخواست طلاق از جانب زن باید با دلایل قانع کننده همراه بوده و دلایل درخواست طلاق از جانب زن عبارت است از اعتیاد ، عدم پرداخت نفقه در صورت اثبات و صدور اجرائیه از دادگاه ، حبس بیش از پنج سال ، ترک خانواده

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • وکیل خوب!

  از دیدگاه عموم منظور از وکیل خوب یعنی چه؟

  وکیلی که مشکلات حقوقی را خالصانه و با تعهد پیگیری کند؟ و یا مشکل حقوقی مراجعین را در کمترین زمان انجام دهد؟ و یا در قبال پیگیری و تلاشی که در راستای احقاق حق موکلین خود می کند حق الوکاله و یا دستمزدی دریافت نکند؟

  وکیل خوب قطعا وکیلی می باشد که با موکلین خود به خوبی رفتار کرده و قوانین حقوقی را به ساده ترین شکل برای موکل خود شرح داده ، مشکل موکل را مشکل خود بداند و بهترین تصمیم را در قبال مشکل حقوقی موکل خود بگیرید تا موکل در کمترین زمان و با کمترین هزینه به حق از دست رفته خود برسد و یا مشکل حقوقی که گریبان گیرش شده است را حل و فصل نماید.

  وکیل خوب به وکیلی گفته می شود که محرم اسرار موکل خود بوده و اطلاعات و اسرار موکل خود را به هیچ عنوان فاش نکند.

  داشتن یک وکیل خوب حق هر کسی می باشد تا با خیالی آسوده پرونده حقوقی خود را به وکیل بسپارد

  صداقت و راستگویی، تاثیر بسزایی در پیشرفت و ارتقای شغلی دارد، صداقت در این حرفه هم از مهمترین اصول کاری است. یک وکیل درستکار، با درگیر کردن موکل در پروسه‌های طولانی و وقت گیر، انجام کارهای بی فایده و کم اثر، به افزایش حق الوکالۀ خود نمی‌اندیشد. انتخاب مسیر درست حقوقی، از طبیعی‌ترین حقوق یک موکل است.

  حمیرا پارسا وکیل پایه یک ، وکیل خانم در تهران آماده ارائه خدمات حقوقی به مراجعین محترم می باشد:

  دعاوی کیفری:

  جعل ، کلاهبرداری،جرایم رایانه ای ، تحصیل مال نامشروع ،فروش مال غیر، جرایم مواد مخدر ، جرایم اقتصادی

  دعاوی حقوقی:

  الزام به تنظیم سند رسمی ، مطالبه وجه ، چک و سفته ،

  دعاوی ملکی:

  افراز ملک مشاع ،الزام به تحویل مبیع ، فک رهن،خلع ید،

  دعاوی خانواده:

  طلاق ، مهریه ،اجرت المثل ، مهرالمثل، اثبات نسب ، تدلیس

  حال می توانید جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی و یا ارجاع پرونده حقوقی خود با دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید

  02188554580

  09123666928

   

 • دعوای کیفری یا جزایی زمانی مطرح می شود که به موجب قانون جرمی واقع شده باشد وشخصی که به مرجع قضائی مراجعه می کند مدعی آن است که از وقوع جرمی متضرر گردیده وخواستار آن است که مرتکب ، به حکم قانون مجازات شود.دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند.

  در شکایت کیفری رسیدگی بدواً در مرجعی بنام دادسرا  و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا, در دادگاه عمومی  صورت می پذیرد.

  در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند,او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند.

  وکیل در یوسف اباد وکیل در تهران   وکیل خوب  وکیل پایه یک وکیل مجرب زن وکیل حقوقی  وکیل  وکیل دادگستری  وکیل پایه یک تهران وکیل مجرب زن در تهران وکیل مجرب زن در کرج وکیل ملکی وکیل ملکی خوب  وکیل ملکی در تهران  وکیل خوب ملکی 

  مشاوره حقوقی

دفترحقوقی

            وکیل  دعاوی خانواده 

            وکیل در دعاوی حقوقی

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل  وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور

,تصرف عدوانی ,رفع تصرف عدوانی ,وکیل امور ملکی ,بهترین وکیل ملکی ,بهترین وکیل ملکی تهران ,وکیل در دعاوی ملکی ,متخصص دعاوی ملکی  ,اثبات نسب,چک برگشتی ,وصول مطالبات  ,وکیل وصول مطالبات پزشکی  ,حکم قطعی ,مراحل طلاق توافقی ,تدلیس ,افراز ,افراز ملک مشاع ,الزام به تنظیم سند

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 150000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

  پرداخت کنید