مراکز قضایی

دادسراهای عمومی وانقلاب تهران

دادسراهای عمومی وانقلاب تهران

نام واحد : مجتمع قضایی شهید مفتح
نشانی : شهر زیبا، خیابان مخابرات، میدان الغدیر، پشت کانون اصلاح و تربیت
تلفن : 5-44339700
نام واحد : مجتمع قضایی ارشاد
نشانی : خیابان مطهری، نبش خیابان سلیمان خاطر
تلفن : 1-88752500
نام واحد : مجتمع قضایی شهید محلاتی
نشانی : خیابان سردار ده حقی، بلوار کوثر
تلفن : - 78و76و51و36319648 -36319569-36319525
نام واحد : مجتمع قضایی ولیعصر
نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر، ساختمان روزنامه رسمی کشور
تلفن : 9-55604095
نام واحد : مجتمع قضایی شهید قدوسی
نشانی : خیابان مفتح، خیابان شهید شیرودی
تلفن :-86073986--86073192 - 86073117 - 86073146 - 86073123-86073168
نام واحد : مجتمع قضایی شهید مدرس
نشانی : حکیمیه، خیابان سازمان آب، خیابان امام حسین(ع)
تلفن : 58 و 47 و 77311245 - 77311594
نام واحد : مجتمع قضایی بعثت
نشانی : ضلع شمالی ترمینال جنوب ( خزانه )
تلفن : 5-55321520
نام واحد : مجتمع قضایی قدس
نشانی : بلوار سیمون بولیوار،بلوار انصارالمهدی،روبه روی دانشگاه سما
تلفن : 4-44370250
نام واحد : مجتمع قضایی شهید فهمیده
نشانی : میدان صادقیه، به طرف اتوبان تهران کرج، انتهای کوچه آزادگان، پلاک 144
تلفن : 2-44048711 و 8-44064467
نام واحد : مجتمع قضایی عدالت ( مجتمع الکترونیکی )

نشانی : میدان تجریش، خیابان فناخسرو ( ثبت سابق )، پلاک 73
تلفن : 5-22727480
نام واحد : مجتمع قضایی خانواده 1
نشانی : اتوبان شهید محلاتی، نبرد جنوبی، جنب آتش نشانی و شهرداری
تلفن : 33009126 - 33009113-9
نام واحد : مجتمع قضایی خانواده 2
نشانی : ضلع شمالی میدان ونک، نبش کوچه صانعی
تلفن : 2-88773621
نام واحد : مجتمع قضایی شهید مطهری
نشانی : چهارراه یافت آباد، خیابان معلم، بعد از میدان الغدیر، پلاک 416
تلفن : 72-66224468
نام واحد : مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی
نشانی : خیابان کارگر شمالی، نرسیده به خیابان نصرت، کوچه مستعلی
تلفن : 3-66575860
نام واحد : مجتمع قضایی شهید باهنر
نشانی : تهرانپارس، تقاطع اتوبان شهید باقری و خیابان شهید عباسپور
تلفن : 9-77055630
نام واحد : مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت
نشانی : میدان 15 خرداد، جنب کاخ گلستان، ساختمان شماره 2 قوه قضائیه
تلفن : 39980
نام واحد : دادگاه ویژه شاهد
نشانی : خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی، جنب موزه شهدا
تلفن : 3-88306832
نام واحد : مجتمع قضایی شهید مدنی
نشانی : خیابان انقلاب، خیابان قدس، روبروی خیابان پورسینا، پلاک 31
تلفن : 9-88980347
نام واحد : دایره نیابت قضایی و اجرای احکام مدنی
نشانی : میدان فردوسی، خیابان انقلاب، کوچه شاهرود، ساختمان شماره 3 دادگستری استان تهران
تلفن : 88909705 - 88904827
نام واحد : مجتمع قضایی امور حسبی
نشانی : بالاتر از میدان شیخ بهایی، چهارراه سئول، خیابان یاسمی، نبش بن بست مهتاب
تلفن : 88627761-88625172-88625199
نام واحد : دادگاه های انقلاب اسلامی تهران
نشانی : خیابان شریعتی، نبش خیابان معلم
تلفن : 5-88415111
نام واحد : دادگاه های انقلاب اسلامی شهرستان شهریار
نشانی : شهریار، شهرک اداری، جنب دادگستری شهریار
تلفن : 2-65273170
منبع:دادگستری کل استان تهران

محاکم عمومی و انقلاب تهران

محاکم عمومی و انقلاب تهران

نام واحد : حوزه ریاست کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران
نشانی : میدان 15 خرداد، جنب کاخ گلستان، ساختمان شماره 2 قوه قضاییه
تلفن : 39980
نام واحد : مجتمع قضایی شهید بهشتی
نشانی : بالاتر از میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان سمیه
تلفن : 9-88895995
نام واحد : مجتمع قاضیی شهید صدر
نشانی : بالاتر از میدان شیخ بهایی، خیابان12 متری اول
تلفن : 88628411 - 88628460 - 88629123 - 88629169
نام واحد : مجتمع قضایی شهید مفتح
نشانی : شهر زیبا، خیابان مخابرات، میدان الغدیر، پشت کانون اصلاح و تربیت
تلفن : 5-44339700
نام واحد : مجتمع قضایی ارشاد
نشانی : خیابان مطهری، نبش خیابان سلیمان خاطر
تلفن : 1-88752500
نام واحد : مجتمع قضایی شهید محلاتی
نشانی : خیابان سردار ده حقی، بلوار کوثر
تلفن : - 78و76و51و36319648 -36319569-36319525
نام واحد : مجتمع قضایی ولیعصر
نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر، ساختمان روزنامه رسمی کشور
تلفن : 9-55604095
نام واحد : مجتمع قضایی شهید قدوسی
نشانی : خیابان مفتح، خیابان شهید شیرودی
تلفن :-86073986--86073192 - 86073117 - 86073146 - 86073123-86073168
نام واحد : مجتمع قضایی شهید مدرس
نشانی : حکیمیه، خیابان سازمان آب، خیابان امام حسین(ع)
تلفن : 58 و 47 و 77311245 - 77311594
نام واحد : مجتمع قضایی بعثت
نشانی : ضلع شمالی ترمینال جنوب ( خزانه )
تلفن : 5-55321520
نام واحد : مجتمع قضایی قدس
نشانی : بلوار سیمون بولیوار،بلوار انصارالمهدی،روبه روی دانشگاه سما
تلفن : 4-44370250
نام واحد : مجتمع قضایی شهید فهمیده
نشانی : میدان صادقیه، به طرف اتوبان تهران کرج، انتهای کوچه آزادگان، پلاک 144
تلفن : 2-44048711 و 8-44064467
نام واحد : مجتمع قضایی عدالت

نشانی : میدان تجریش، خیابان فناخسرو ( ثبت سابق )، پلاک 73
تلفن : 5-22727480
نام واحد : مجتمع قضایی خانواده 1
نشانی : اتوبان شهید محلاتی، نبرد جنوبی، جنب آتش نشانی و شهرداری
تلفن : 33009126 - 33009113-9
نام واحد : مجتمع قضایی خانواده 2
نشانی : ضلع شمالی میدان ونک، نبش کوچه صانعی
تلفن : 2-88773621
نام واحد : مجتمع قضایی شهید مطهری
نشانی : چهارراه یافت آباد، خیابان معلم، بعد از میدان الغدیر، پلاک 416
تلفن : 72-66224468
نام واحد : مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی
نشانی : خیابان کارگر شمالی، نرسیده به خیابان نصرت، کوچه مستعلی
تلفن : 3-66575860
نام واحد : مجتمع قضایی شهید باهنر
نشانی : تهرانپارس، تقاطع اتوبان شهید باقری و خیابان شهید عباسپور
تلفن : 9-77055630
نام واحد : مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت
نشانی : میدان 15 خرداد، جنب کاخ گلستان، ساختمان شماره 2 قوه قضائیه
تلفن : 39980
نام واحد : دادگاه ویژه شاهد
نشانی : خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی، جنب موزه شهدا
تلفن : 3-88306832
نام واحد : مجتمع قضایی شهید مدنی

نشانی : خیابان انقلاب، خیابان قدس، روبروی خیابان پورسینا، پلاک 31
تلفن : 9-88980347
نام واحد : دایره نیابت قضایی و اجرای احکام مدنی
نشانی : میدان فردوسی، خیابان انقلاب، کوچه شاهرود، ساختمان شماره 3 دادگستری استان تهران
تلفن : 88909705 - 88904827
نام واحد : مجتمع قضایی امور حسبی
نشانی : بالاتر از میدان شیخ بهایی، چهارراه سئول، خیابان یاسمی، نبش بن بست مهتاب
تلفن : 88627761-88625172-88625199
نام واحد : دادگاه های انقلاب اسلامی تهران
نشانی : خیابان شریعتی، نبش خیابان معلم
تلفن : 5-88415111
نام واحد : دادگاه های انقلاب اسلامی شهرستان شهریار
نشانی : شهریار، شهرک اداری، جنب دادگستری شهریار
تلفن : 2-65273170

دادگاههای تجدیدنظر استان

دادگاههای تجدیدنظر استان

نشانی : میدان هروی، ابتدای خیابان وفامنش
تلفن : 26752443 - 26752469 - 26752344 - 26752448

شورای حل اختلاف استان

شورای حل اختلاف استان

نشانی : پیچ شمیران، نبش کوچه نورمحمدی ( محل سابق شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری )
حوزه های مستقر در مجتمع های شورای حل اختلاف شهر تهران
مجتمع شماره : 1
نشانی : میدان تجریش، خیابان فناخسرو، بالاتر از میدان دربند، نرسیده به سرند
تلفن : 22742323
مجتمع شماره : 2
نشانی : بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به پل آزمایش، کوچه ناظریان قمی، طبقه فوقانی میوه تره بار نصر
تلفن : 88276895 - 88240892
مجتمع شماره : 3
نشانی : خیابان شریعتی، نرسیده به میرداماد، خیابان گل نبی، میدان کتابی، پلاک 34
تلفن : 22867435
مجتمع شماره : 4 و 8 نشانی : میدان امام حسین، خیابان دماوند، بعد از خیابان سبلان، اول وحیدیه، ساختمان سابق مجتمع قضایی شهید مدرس
تلفن : 77127607-77036086
مجتمع شماره : 5
نشانی : اکباتان بین فاز یک و دو، جنب اورژانس 115
تلفن : 44694001
مجتمع شماره : 6
نشانی : خیابان کارگر شمالی، جنب پمپ بنزین، خیابان فکوری، پلاک 190
تلفن : 88993364 - 88992403
مجتمع شماره : 7
نشانی : نظام آباد، خیابان آیت الله مدنی، چهارراه حسینی، نبش کوچه یعقوبی
تلفن : 77581118
مجتمع شماره : 9 و 10
نشانی : خیابان قزوین، خیابان شهید سبحانی ( 16 متری امیری )، طبقه همکف فرهنگسرای کار
تلفن : 55148846 - 55773301
مجتمع شماره : 11
نشانی : چهارراه ولیعصر(عج)، روبروی پارک دانشجو، کوچه پشن
تلفن : 66972730 - 66972731
مجتمع شماره : 12 و 13
نشانی : میدان ابن سینا ( دروازه شمیران سابق)، خیابان شهید همایون ناطقی
تلفن : 5-77643314
مجتمع شماره : 14
نشانی : خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، انتهای خیابان کرمان، پایین تر از میدان احمدیه، کوچه بابائی
تلفن : 11-23057510
مجتمع شماره : 15

نشانی : خیابان 17 شهریور جنوبی، چهارراه شهید رضائی، مجتمع رضوان، طبقه فوقانی
تلفن : 33433616 - 33435747
مجتمع شماره : 16
نشانی : بزرگراه بعثت، ضلع جنوبی پارک بعثت، خیابان شهید تقوی
تلفن : 55325182
مجتمع شماره : 17
نشانی : خیابان قزوین، دوراهی قپان، خیابان تهمتن، خیابان عارف قزوینی، کوچه شعبانی جنب استخر
تلفن : 7-55716046
مجتمع شماره : 18
نشانی : یافت آباد، شهرک ولیعصر(عج)، خیابان شهید بهرامی، طبقه فوقانی پاساژ دولتی
تلفن : 66201039
مجتمع شماره : 19
نشانی : خانی آباد، خیابان میثاق، جنب کلانتری سابق
تلفن : 55530606
مجتمع شماره : 20
نشانی : شهرری، میدان هادی ساعی، خیابان شهید آوینی، کوچه شهید عبداللهی، جنب کلانتری 131
تلفن : 55957090 - 55951767
مجتمع شماره : 21
نشانی : تهرانسر، بلوار گلها، روبروی کلانتری 150 تهرانسر
تلفن : 44504818
مجتمع شماره : 22
نشانی : کیلومتر 14 اتوبان تهران کرج، پیکان شهر، بعد از مرکز بهداشت و درمان، بلوک 61
تلفن : 44180969
مجتمع شماره : 23 ( ویژه خانواده 1 )
نشانی : بزرگراه شهید محلاتی، خیابان نبرد جنوبی، خیابان زمزم، مجتمع قضایی خانواده 1
تلفن : 33009127
مجتمع شماره : 24 ( ویژه خانواده 3 )
نشانی : فلکه چهارم تهرانپارس، نرسیده به تقاطع باهنر و باقری، مجتمع قضایی شهید باهنر
تلفن : 77055640
مجتمع شماره : 25 ( ویژه خانواده 2 )
نشانی : بلوار آفریقا، چهارراه جهان کودک، خیابان دیدار جنوبی، کوچه سپر، پلاک 1
تلفن : 88677464
مجتمع شماره : 26 ( ویژه شرکت های دانش بنیان و نخبگان )
نشانی : کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، ساختمان سراج
تلفن : 66703304
مجتمع شماره : 27 ( ویژه اصناف و فناوری اطلاعات )
نشانی : خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز، پلاک 150
تلفن : 77604107 - 77601468
مجتمع شماره : 29 ( ویژه بهداشت و درمان )
نشانی : کارگر شمالی، کوچه شانزدهم ( فرشی مقدم )، پلاک 119، سازمان نظام پزشکی
تلفن : 84138804 - 84138802
مجتمع شماره : 30 ( ویژه زندان )
نشانی : سعادت آباد، روبروی بازداشتگاه اوین، کوچه باغ
تلفن : 26417505 - 26418504
مجتمع شماره : 31 ( ویژه سردفتران و دفترداران )
نشانی : خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان سنایی، پلاک 273، طبقه 3
تلفن : 88711151
مجتمع شماره : 32 ( ویژه کمیته امداد امام خمینی(ره) )
نشانی : پیچ شمیران، خیابان شریعتی انتهای خیابان بیرجند، خیابان شهید عباس اصفهانی، پلاک 6
تلفن : 9-77683345
مجتمع شماره : 33 ( ویژه تعاون، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری )
نشانی : میدان بهارستان، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان صفی علیشاه، کوچه خبیرالممالک
تلفن : 77515100
مجتمع شماره : 34
نشانی : شهر زیبا، بعد از میدان الغدیر، خیابان مخابرات، مجتمع قضائی شهید مفتح
تلفن : 5-44339400
حوزه های مستقر در مجتمع های شورای حل اختلاف شهرستان های استان تهران
اسلامشهر
نشانی : اسلامشهر روبروی خ زرافشان جنب آتش نشانی
تلفن : 56366667-56341313
بهارستان
نشانی : نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری بهارستان
تلفن : 46884444
پاکدشت
نشانی : سرمامازند – خ شاهد – کوچه حسینی – روبروی اداره اوقاف
تلفن : 36033526-36041717
پیشوا
نشانی : پیشوا – م امام خمینی(ره) – جنب بانک تجارت – ساختمان الماس
تلفن : 36721247 نمابر: 36721500
دماوند
نشانی : دماوند – جیلارد - ساختمان دادگستری
تلفن : 76329669 نمابر: 76318888
رباط کریم
نشانی : رباط کریم – خ داددیه – نبش کوچه دادگستری – ساختمان معبودی
تلفن : 56424500 نمابر: 56439989
شهرقدس
نشانی : شهر قدس – بلوار کلهر – نبش سی متری شورا - روبروی ساختمان دادگستری
تلفن : 46885775-46885775
شهریار
نشانی : ابتدا شهرک اداری اندیشه – بلوار دولت – ساختمان شورای حل اختلاف شهریار
تلفن : 65263100 نمابر: 65223151
فیروزکوه
نشانی : خ – پلیس روبروی بنیاد شهید (ساختمان قدیم دادگستری)
تلفن : 76400720-76400719 نمابر: 76442225
ورامین
نشانی : ورامین – میدان امام خمینی (ره) کوچه اقاقیا
تلفن : 36294514
ملارد
نشانی : ملارد – سه راه مارلیک – جنب تالار میلاد نور – ساختمان کیان
تلفن : 65101022-65141717 نمابر:
بخش آفتاب
نشانی : ضلع شمالی پارکینگ حرم مطهر امام خمینی (ره)
تلفن : 55237114 نمابر: 55221122
بومهن
نشانی : بومهن – بلوار امام خمینی (ره) جنب کلانتری 206 – شورای حل اختلاف
تلفن : 76230938 نمابر:
بخش جوادآباد
نشانی : خیابان اصلی ورامین– تهران – جواد آباد - دادگاه بخش جوادآباد
تلفن : 36212567 نمابر: 36212567
بخش چهاردانگه
نشانی : چهار دانگه – خ شهدای سدید – خ صاحب الزمان(عج) – جنب دادگاه چهار دانگه
تلفن : 55289248-55269580 نمابر:
بخش رودهن
نشانی : خیابان امام خمینی (ره) – نرسیده به پمپ بنزین به سمت تهران
تلفن : 76514712 نمابر:
بخش فشافویه
نشانی : کیلومتر 35 جاده قدیم قم – تهران و قم حسن آباد – بلوار امام خمینی – جنب دادگاه عمومی فشافویه
تلفن : 56226277 نمابر: 56224098
بخش قرچک
نشانی : قرچک – شهرک طلائیه – جنب دانشگاه
تلفن : 36111418-36111434 نمابر:
بخش کهریزک
نشانی : کهریزک - خ شهید بهشتی – طبقه همکف دادگاه کهریزک
تلفن : 56525657 نمابر: 56544544
بخش لواسانات
نشانی : لواسان – احمد آباد – ابتدای بلوار امام خمینی – دادگاه لواسانات
تلفن : 26546564 نمابر: 26543001
بخش رودبار قصران
نشانی : رودبار قصران- فشم –اول جاده میگون شورای حل اختلاف
تلفن : 26500656 نمابر: 26500667

تازه ها

اعلام نرخ دیه در سال 1396

اعلام نرخ دیه در سال 1396

سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پیه یک دادگستری - با صدور بخشنامۀ رییس قوه قضاییه تعیین شد: مبلغ دیه کامله سال نود و شش ۲۱۰ میلیون تومان است مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه، مبلغ دیه در سال ۹۶ را دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و معادل ۲۱۰ میلیون تومان اعلام کرد.به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حسن رحیمی با بیان متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبلغ دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶ مبلغ دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال تعیین گردیده است. وی افزود: این بخشنامه از ابتدای سال ۹۶ برای تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور لازم الاجرا است.

دولت مکلف به تدوین سند امنیت قضایی شد

دولت مکلف به تدوین سند امنیت قضایی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را موظف به تدوین و تصویب سند امنیت قضایی، سند ملی کار شایسته، سند ملی راهبرد انرژی کشور و … کردند. نمایندگان در نشست علنی عصر دوشنبه 20 دی‌ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور ماده 141 این لایحه را با 143 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 141 لایحه برنامه ششم آمده است: الف) دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند: 1- الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت 2- سند ملی کار شایسته 3- سند ملی راهبرد انرژی کشور 4- سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی 5- سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز ب) قوه قضاییه موظف است سند امنیت قضایی را تا پایان سال دوم برنامه به تصویب هیأت وزیران برساند.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

شماره ۱۲۹۱۶۳/ت ۵۳۰۷۸ هـمورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۵۵۹/۰۲۰ مورخ ۷/۲/۱۳۹۵ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت ۴۷۷۷۵ هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود: ۱ ـ متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۸۲) اضافه و تبصره قبلی به‌عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود: تبصره ۲ ـ در مورد کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مهلت صدور محصولات به‌دست‌آمده از تاریخ صدور سند ترخیص شش ماه بوده و حداکثر برای شش ماه دیگر به تشخیص کارگروه موضوع این ماده قابل تمدید است. ۲ ـ متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۸۷) اضافه و تبصره قبلی به‌عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود: تبصره ۲ ـ در خصوص آن دسته از کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که تفاوت قیمت داخلی و خارجی وجود دارد و یا مشمول ممنوعیت یا محدودیت شده است در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، تبدیل به واردات قطعی با رعایت این آیین نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول زیر و با رعایت بندهای (الف)، (ب) و (ج) ذیل آن خواهد بود: الف ـ واردکنندگانی که (۷۰%) وزن محموله وارداتی را صادر کرده‌اند در صورت درخواست تبدیل باقیمانده به ورود قطعی مشمول (۷۰%) سود بازرگانی مأخذ تعرفه‌های فوق‌الذکر می‌گردند. ب ـ در صورت برقراری هر نوع مابه‌التفاوت یا عوارض توسط مراجع قانونی برای واردات قطعی اقلام فوق‌الذکر، هنگام تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت آن اقلام علاوه بر پرداخت سود بازرگانی تعیین‌شده مشمول پرداخت مابه‌التفاوت یا عوارض مربوط نیز خواهد شد. ج ـ وزارت جهاد کشاورزی تا پایان هر سال سود بازرگانی کالاهای اقلام فوق‌الذکر را جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پیشنهاد و پس از طی مراحل تصویب قانونی مراتب به سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران جهت اقدام ابلاغ خواهد شد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

کلیات طرح اصلاح موادی از قانون وظایف شوراهای شهر و روستا تصویب شد

کلیات طرح اصلاح موادی از قانون وظایف شوراهای شهر و روستا تصویب شد

نمایندگان مردم در خانه ملت کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را تصویب کردند. نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه، 10 بهمن‌ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با 160 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند. گفتنی است در جریان بررسی این طرح رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: اکنون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را در پیش داریم که در این طرح یکسری پیشنهاداتی مبنی بر مدرک تحصیلی و نحوه انتخابات لحاظ شده که از نمایندگان درخواست داریم برای بررسی هرچه سریع‌تر این طرح با آن موافقت کرده و به کلیات آن رأی دهند تا بتوان این قانون را برای انتخابات سال جاری به نتیجه رساند.

محکومیت مؤثر کیفری در جرایم امنیتی، برخی محرومیتها را به دنبال دارد

محکومیت مؤثر کیفری در جرایم امنیتی، برخی محرومیتها را به دنبال دارد

نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه 26 بهمن مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ماده به انتهای بخش 16 لایحه برنامه ششم توسعه با 126 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که در این ماده الحاقی آمده است: محکومیت مؤثر کیفری در جرایم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- تعزیرات موجب محرومیت از امتیازهای مقرر در این بخش می‌شود.

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان بهزیستی و کانون وکلای دادگستری مرکز

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان بهزیستی و کانون وکلای دادگستری مرکز

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پی امضاء تفاهمنامه همکاری با کانون وکلای دادگستری در روز سه شنبه مورخ 25/12/94 از بهره‌مندی جامعه هدف از معاضدت قضایی خبر داد و گفت: جامعه هدف بهزیستی بعضاً از نظر مالی برای انجام کارهای حقوقی خود در مضیقه هستند که با همکاری کانون وکلای دادگستری اقشار تحت پوشش بهزیستی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، آئین انعقاد تفاهمنامه همکاری بهزیستی با کانون وکلای دادگستری با حضور «انوشیروان محسنی‌بندپی» معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور و «علی نجفی توانا» رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در راستای فراهم کردن بستری مناسب به منظور جذب وکلای داوطلب در جهت کمک به گروه‌های هدف براساس چارچوب و مقررات کشور برگزار شد. «انوشیروان محسنی‌بندپی» معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه 65 هزار وکیل به عنوان خدمت داوطلبانه و معاضدت قضایی به جامعه هدف در قالب این تفاهمنامه با بهزیستی همکاری می‌کنند، افزود: جامعه هدف بهزیستی به لحاظ فکری، حمایتی و اجتماعی نیازمند دریافت خدمات هستند که بعضاً از نظر مالی برای انجام کارهای حقوقی خود در مضیقه هستند که با همکاری کانون وکلای دادگستری اقشار تحت پوشش بهزیستی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. در ادامه «علی نجفی توانا» رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری با تاکید بر اینکه توسعه نهادهای مدنی موفقیت دولت را به همراه دارد، گفت: متاسفانه در کشور ایران نهادهای مدنی مظلوم واقع شده‌اند با این وجود کانون وکلا قدیمی‌ترین نهاد ایران است و به عنوان یکی از نهادهای حامی ملت، دولت و نظام شناخته می‌شود.

راه اندازی سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

راه اندازی سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شد. با استفاده از این سامانه، شهروندان می توانند خدمات زیر را در ارتباط با پرونده خود، از طریق پیام کوتاه دریافت نمایند: • دریافت خلاصه پرونده • دریافت رمز پرونده • دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس • ارسال پیشنهاد و یا انتقاد شهروندان جهت دریافت راهنمای استفاده از این سامانه، می توانند عدد صفر را به شماره 500049 پیامک نمایند. همچنین شهروندان می توانند برای دریافت هر بخش به شرح زیر، عدد مربوط را به شماره 500049 پیامک نمایند. • راهنمای دریافت خلاصه پرونده، عدد یک، • راهنمای دریافت رمز پرونده، عدد دو، • راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس، عدد سه • راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد، عدد نه نحوه دریافت خدمات فوق الذکر به شرح زیر است: 1- برای دریافت خلاصه پرونده می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره 500049 پیامک نمود: رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # 1 مثال: چنانچه می خواهید از آخرین وضعیت پرونده شماره 9009982619700000شماره فرعی 2 که رمز شخصی آن 2030 است مطلع شوید کد 2030#2#9009982619700000 # 1 را به شماره 500049 ارسال می نمایید. 2- برای دریافت رمز شخصی پرونده می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره 500049 پیامک نمود: شماره پرونده # 2 توجه:این خدمت تنها به افرادی ارایه می شود که شماره تلفن همراه آن ها در سیستم مدیریت پرونده قضایی ثبت شده باشد. 3- برای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره 500049 پیامک نمود: رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # 1 4- برای ارایه پیشنهاد و انتقاد نیز می توان متن مربوط را با الگوی زیربه شماره 500049 پیامک نمود: متن پیشنهاد یا انتقاد # 9 به نقل از درگاه خدمات الکترونیک قضایی

لزوم ثبت نام در سامانه ثنا برای کل افراد جامعه

لزوم ثبت نام در سامانه ثنا برای کل افراد جامعه

به موجب ماده175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید.مراجعین به قوه قضائیه هم باید جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه ای برای ثبت نام ایجاد شده است مراجعه کنند.

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

ماده واحده ـ تبصره(۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ به شرح ذیل اصلاح می شود: تبصره۱ـ به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد(۱%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد. جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تایید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در سیستم الکترونیک اسناد با اثر انگشت صورت می‌گیرد

تایید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در سیستم الکترونیک اسناد با اثر انگشت صورت می‌گیرد

به گفته احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی در سیستم الکترونیک اسناد با اثر انگشت از اول دی ماه صورت می پذیرد. اقای تویسرکانی افزود سازمان ثبت یک دستگاه حاکمیتی است و به موجب ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور ثبتی از جمله امور حاکمیتی شناخته شده است ، سند رسمی به حکم قانون از اعتبار و اهمیت بالایی برخوردار است چرا که اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، لازم الاجراست و ادارات ثبت بدون رسیدگی قضایی و حکم دادگاه، مفاد اسناد رسمی را اجرا می کنند. وی افزود: صدور سند رسمی در دفترخانه از وظایف شخص سردفتر است و قانون ثبت اسناد و املاک از جمله در مواد ۴۹ الی ۵۷ و مواد ۶۰، ۷۶، ۸۲ و ۸۶ این قانون و همچنین در قانون دفاتر اسناد رسمی تکالیف وسیعی را در زمینه تنظیم اسناد بر عهده سردفتر قرار داده است. معاون رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: متعاقب تکالیف قانونی جهت استقرار سیستم های الکترونیک، اجرای پروژه ثبت الکترونیک اسناد و اتخاذ شیوه مناسب جهت احراز صحت و تمامیت اعتبار اسناد رسمی و در ادامه تکامل این پروژه، به لحاظ پیشگیری از آسیب های احتمالی موجود در استفاده از توکن و امضاء الکترونیک که با سپردن آن به غیر، اعتبار سند تنظیمی را مخدوش می نماید، لذا از اول دی ماه ۹۷ تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران صورت خواهد گرفت و این اقدام باعث پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه این پروژه چندین ماه تحت بررسی کارشناسی بوده و نرم افزار لازم تهیه شده است افزود: حدود یک ماه است که پروژه مذکور ابتدا در ۴۰ دفترخانه و در حال حاضر در ۷۶۰ دفترخانه سراسر کشور به صورت پایلوت در حال اجراست و تا کنون بیش از ۸۰ هزار سند در همین سیستم صادر گردیده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه هم اکنون اکثریت سردفتران مهیای انجام کار با سیستم جدید هستند و حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از مجموع ۷ هزار و ۱۰۰ سردفتر کشور با مراجعه به ادارات ثبت و ذخیره اثر انگشت آماده استفاده از سیستم جدید هستند اظهار کرد: خوشبختانه تحولات سازمان ثبت مورد تأئید و پشتیبانی ریاست قوه قضائیه بوده است و در خصوص پروژه اخیر هم گزارشی در جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه و ایشان بر اجرای این طرح تأکید کردند.

جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصمیم گیری برای برگزاری نشست مشترکی میان مرکز پژوهش های مجلس و قوه قضاییه، جهت رفع ایرادات ماده ای از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد. یحیی کمالی پور در تشریح دستور کار نشست اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی خبر داد و گفت: این لایحه در جلسه مورخه ۴ اسفند ۹۶ در صحن علنی مجلس تصویب شد و به سبب اخذ ایراداتی از سوی شورای نگهبان مجددا به کمیسیون ارجاع و مقرر شد کمیسیون عین این لایحه را به رییس جمهور ارسال کند و پس از اصلاح مجدد به کمیسیون ارجاع شود تا کمیسیون آن را تصویب و سپس به صحن علنی ارسال کند. وی با یادآوری بررسی لایحه اصلاح قانون مباررزه با پولشویی در این نشست، افزود: کلیات این لایحه در جلسات گذشته کمیسیون تصویب شد و بررسی ماده ۷ آن نیز در دستور کار این جلسه قرار گرفت؛ این ماده در مورد نحوه اطلاع رسانی از مبالغ غیرمتعارفی است که وارد سیستم بانکی می شوند. عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: با بحث و گفت و گوهای صورت گرفته میان اعضای کمیسیون و مسئولان حاضر در این نشست، مقرر شد مرکز پژوهش های مجلس با هماهنگی قوه قضاییه، جلسه ای برای رفع ایرادات این ماده برگزار و برای ایجاد شفافیت بیشتر مجددا در جلسه سه شنبه هفته آینده نسبت به بررسی آن اقدام کنند. بررسی تحولات صورت گرفته در حوزه قانونگذاری کمالی پور همچنین از دیدار اعضای این کمیسیون با دبیر و جمعی از حقوقدانان شورای نگهبان خبر داد و اظهار کرد: در این نشست پیرامون تحولات صورت گرفته در حوزه قانونگذاری به ویژه لوایح مرتبط با دستگاه قضا بحث، گفت و گو و تبادل نظر شد. وی افزود: در این جلسه، آیت الله جنتی و عباسعلی کدخدایی، دبیر و سخنگوی شورای نگهبان به تشریح مسایل مربوطه پرداختند و به موارد مطرح شده از سوی نمایندگان نیز پاسخ دادند. عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین قانون جامع انتخابات در حوزه قانونگذاری و نظارت و همچنین موارد متعدد دیگر از سوی نمایندگان پیگیری شد. منبع: http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/11819

دفترحقوقی

            وکیل  دعاوی خانواده 

            وکیل در دعاوی حقوقی

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل  وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور

,تصرف عدوانی ,رفع تصرف عدوانی ,وکیل امور ملکی ,بهترین وکیل ملکی ,بهترین وکیل ملکی تهران ,وکیل در دعاوی ملکی ,متخصص دعاوی ملکی  ,اثبات نسب,چک برگشتی ,وصول مطالبات  ,وکیل وصول مطالبات پزشکی  ,حکم قطعی ,مراحل طلاق توافقی ,تدلیس ,افراز ,افراز ملک مشاع ,الزام به تنظیم سند

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 150000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

  پرداخت کنید