09123666928

تلفن تماس با وکیل

09123666928

تلفن تماس با وکیل

10:00 تا 20:00

ساعت پاسخگویی

قبل از اعلام دیه 1401 به توضیح مختصری از تعریف دیه می پردازیم. از جمله مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی برای جرایم ارتکابی تعیین شده است دیه می باشد. دیه مجازات مالی مقدری است که بستگی به صدمه وارده به قسمتی از اعضای بدن در قانون بصورت منجز…
جرم ادم ربایی به معنی مخفی کردن یک شخص بدون میل و اراده وی از جرایم سالب ازادی محسوب می شود که ممکن است روزانه بارها اتفاق افتاده ولی به علت عدم اگاهی پیگیری قانونی نسبت به آن بسیاری از این جرایم در هاله ای از ابهام باقی می ماند.…
حمیرا پارسا وکیل دادگستری در این باره توضیح می دهد که : اگر کارمند دولت در قبال انجام دادن و یا انجام ندادن وظایف خود ، مالی دریافت کند به آن رشوه می گویند به شرطی که آن کار به وظایف خود او یا به وظایف یک کارمند دیگر ارتباط…
,وب سایت رسمی حمیرا پارسا _ وکیل دادگستری زن در این مورد چنین بیان می کند که رابطه نامشروع بین دو جنس مخالف در اکثر کشورها به عنوان یک جرم شناخته شده است . هم چنین رابطه نامشروع غیر زنا در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اما با…
اکراه در قوانین جزایی یعنی شخصی را به انجام دادن یا ترک فعلی که از آن کراهت دارد وادار کنیم . اکراه در قتل یعنی این که شخصی فعل قتل را با اکراه از شخص دیگر بخواهد و قتلی صورت بگیرد . بحث اکراه در قتل در فقه در باب…
 حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری بیان می دارد که در قوانین کیفری ایران از واژه ی قتل تعریفی گفته نشده است و همچنین در قانون مجازات اسلامی ایران قتل تعریف نگشته است و تنها در ماده ی ۲۰۴ انواع قتل را بیان کرده اند و در ماده ی ۲۰۵…
حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _سرقت نوعی جرم است که از قدیم همیشه اتفاق افتاده است و به همین دلیل مورد توجه قانون گذار بوده است ، به همین دلیل برای جرم سرقت مقرراتی در قانون مجازات اسلامی قدیم و همچنین در قانون مجازات اسلامی جدید وضع شده است…
صفحه1 از3

رزرو وقت مشاوره با وکیل

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره حقوقی هستید، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.