• تماس با وکیل: 09123666928 ساعت پاسخگویی 10:00 تا 20:00
  • [email protected]
شرایط تعدیل در اقساط مهریه + قانون 1402

تعدیل مهریه

مهریه نیز مانند هر دین دیگری قابیلت مطالبه توسط زوجه را خواهد داشت. در صورتی که زوجه درخواست مطالبه مهریه را نماید، با وجود شرایط لازم زوج محکوم به پرداخت آن خواهد شد و با توجه به تورم و افزایش نرخ سکه، زوج می تواند پس از محکومیت قطعی درخواست اعسار و تقسیط خود را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم نماید. دادگاه با بررسی شرایط شکلی و ماهوی دادخواست اعسار اقدام به تقسیط مهریه خواهد نمود. پس از قطعیت زوج و یا خوانده موظف به پرداخت اقساط خواهد بود. بعد از گذشت پرداخت چندین قسط و با وجود شرایط خاص که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، زوج می تواند اقدام به طرح  دادخواست تعدیل در اقساط مهریه دهد.

تعدیل مهریه چیست؟

تعدیل در اقساط مهریه معمولا به معنای کاهش مبلغ محکومیت زوج و یا تعداد سکه به پرداخت مهریه می باشد. انچه باعث تقدیم چنین دادخواستی می شود، افزایش شدید نرخ تورم و بیکاری فرد و یا هر دلیل دیگری که باعث عدم دسترسی شخص خواهان به اموالش می باشد. خواهان(مرد) دادخواست تعدیل جهت تسهیل در پرداخت اقساط محکوم شده از اقدام حقوقی تعدیل مهریه استفاده می نماید. واگذاری انجام این امر به وکیل دادگستری موجب می شود که شرایط شکلی طرح چنین دادخواستی به نحو صحیحی واقع شود. دادخواست منطبق با شرایط شکلی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انجام شود. فایده واگذاری امر به وکیل دادگستری در این است که وکیل خانواده به علت احاطه کامل قانونی و آگاهی از نحوه تنظیم شهادت نامه و فرم مخصوص اموال امکان رد چنین دادخواستی را به حداقل برساند.

شرح دادخواست تعدیل در تقسیط مهریه

باید ابتدا بدانیم که دادخواست تعدیل در اقساط مهریه را چه زمانی باید تنظیم و تقدیم کرد؟ زمانی که قاضی رسیدگی حکم پرداخت مهریه را صادر می کند، در صورت عدم توانایی مالی زوج مبنی بر پرداخت مهریه، دادخواست اعسار را تنظیم و تقدیم دادگاه می نماید. پس از مشخص شدن نحوه و میزان پرداخت مهریه به صورت اقساط، پس از تورم شدید و یا شرایط ویژه مالی زوج، دادخواست تعدیل مهریه را تقدیم دادگاه می نماید.
شرایط مالی هر فردی ممکن است در بازه های زمانی مختلف تغییر کند. با افزایش نرخ تورم و گرانی سکه و ارز ممکن است که زوج نتواند مهریه و یا اقساط مهریه را پرداخت نماید. لذا شاید معسر امروز وابسته به شرایطی که پیش می آید در آینده از آن خارج شود، پس شرایط مالی آینده تاثیر بسزایی در حکم خواهد داشت و تغییر شرایط در آینده می تواند مقدمه ای برای تقدیم دادخواست تعدیل به حساب آید.

نحوه ارائه درخواست تعدیل اقساط مهریه بدین صورت می باشد که : تنظیم دادخواست توسط وکیل خانواده تنظیم و به دادگاه رسیدگی کننده تقدیم می شود. تقدیم این دادخواست چه از طرف زوج و چه از طرف زوجه و یا قائم مقام قانونی آنها قابل تنظیم و تقدیم به دادگاه می باشد. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که طبق قوانین جاری بعد از وقوع عقد نکاح، مهریه قطعا به زوجه تعلق می گیرد، در نتیجه پرداخت آن به صورت عندالمطالبه بر ذمه مرد قرار می‌گیرد. بدین صورت که زن هر زمان که بخواهد می تواند برای دریافت مهریه اقدام نماید اما گاها در مواردی دادگاه برای اینکه حقوق هر دو طرف دعوا رعایت شود و اینکه بتواند تصمیمی را اتخاذ کند که هر دو طرف رضایت داشته باشند با توجه به شرایط مختلف از جمله شرایط اقتصادی اقدام به تقسیط مهریه می کند.

نحوه درخواست تعدیل مهریه از جانب زوجه

همانطور که اشاره کردیم در صورت ناتوانی زوج بر پرداخت مهریه ،زوج می تواند توسط وکیل پایه یک دادخواستی را مبنی بر تعدیل اقساط مهریه به دادگاه تقدیم نماید.
همچنین طبق قوانین موجود در رابطه با دادخواست اعسار و پرداخت مهریه ، زوجه این امکان را دارد که نسبت به درخواست زوج، با اثبات توانایی زوج، ادعای زوج را مبنی برناتوانایی اش برای پرداخت مهریه رد کند. قاضی رسیدگی کننده تمامی جوانب امر را بررسی کرده سپس رای بر تعدیل اقساط مهریه و یا رد آن صادر می کند.

نکته: با توجه به افزایش بی رویه نرخ ارز و سکه با ارائه یک دادخواست مناسب و اصولی که توسط یک وکیل خانواده تنظیم می شود، می توان رای تعدیل اقساط مهریه را دریافت کرد.

مدارک لازم دادخواست تعدیل اقساط مهریه

  • رای دادگاه
  • کارت ملی خواهان(زوج)
  • استشهادیه دال بر تعدیل
  • لیست اموال
  • دادنامه مبنی بر محکومیت قطعی

چند بار می توان تعدیل مهریه داد؟

در پاسخ به سوال بسیاری از مراجعین مبنی بر اینکه چند بار می توان تعدیل مهریه داد؟ به نظر می رسد برای طرح دادخواست تعدیل در صورت بروز شرایط جدید و افزایش نرخ تورم و گذشت سال ها مانعی وجود نداشته باشد. بنابراین خواهان دعوی تعدیل در اقساط مهریه می تواند با بروز شرایط جدید و ویژه اقدام به طرح دادخواست تعدیل دراقساط مهریه نماید.

در دادگاه تعدیل مهریه چه بگوییم؟

خواهان دعوی تعدیل اقساط مهریه پس از طرح دادخواست و تعیین جلسه رسیدگی باید ضمن حضور در وقت جلسه رسیدگی اقدام به معرفی شهود خود نموده ضمن توضیح اینکه شرایط اقتصادی ویژه ای از جمله تورم و گرانی شدید و افزایش نرخ سکه شامل حال ایشان گشته از قاضی صادرکننده تقاضای صدور حکم تعدیل مهریه را بنماید.

دلایل رد تعدیل مهریه

از جمله دلایلی که ممکن است در رد دعوی تعدیل اقساط مهریه تاثیرگذار باشد، عدم تنظیم صحیح و اصولی شهادت نامه، عدم اطلاعات کافی شهود از شرایط مالی خواهان(مرد) و طرح دادخواست بی موقع تعدیل در اقساط مهریه است. بطور مثال خواهان در اقساط مهریه به محض صدور حکم تقسیط اقدام به ثبت دادخواست تعدیل می نماید یا بدون بروز شرایط جدید از جمله تورم شدید و یا شرایط اقتصادی جدید برای خواهان اقدام به طرح  دادخواست نماید. مشاوره حقوقی با وکیل جهت دادخواست تعدیل اقساط مهریه می تواند کمک شایانی به زوج در ارائه دلایل خود بنماید.

نمونه دادخواست تعدیل مهریه

خواهان:………………  اقامتگاه:………………   کدملی:……………….   خوانده:………………….  اقامتگاه:………………….

خواسته:

 

۱- تعدیل و کاهش اقساط محکوم به (مهریه )دادنامه شماره…..

دلایل و مستندات:

رونوشت سند رسمی ازدواج شماره……

رونوشت دادنامه شماره……… صادره از دادگاه…………مبنی بر اقساط

شرح دادخواست

 

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان…………..

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رساند طبق سند رسمی ازدواج شماره…………اینجانب ………………….(خواهان) خانم…………….( خوانده) را به عقد دائم خود در اوردم و طبق سند مذکور ۱۱۰ سکه بهار آزادی به عنوان مهریه ،در حق خوانده بر ذمه من قرار گرفته است.نظر به اینکه مطلبق دادنامه صادره از شعبه           اینجانبه محکوم به پرداخت یک عدد سکه به عنوان پیش پرداخت و اقساط هر 3 ماه یک عدد سکه شده ام با توجه به ابنکه در زمان اجرای حکم سکه         ریال بوده و در حال حاضر             مبلغ شده است با عنایت به رشد سرسام اور و تورم بالا و عدم افزایش حقوق و مزایای بنده قادر به پرداخت اقساط نبوده.

لذا با تقدیم این دادخواست از دادگاه محترم استنادا به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه  اجرای محکومیت های مالی تقاضای تعدیل و کاهش اقساط مورد استدعا ست.

 مشاوره حقوقی با وکیل در مورد تعدیل مهریه

متقاضیان تعدیا مهریه می توانند ضمن مراجعه به دفتر وکالت از خدمات مشاوره حقوقی حضوری در خصوص تعدیل مهریه اطلاعات لازم را کسب نموده و در راستای تقدیم دادخواست به نحو صحیح اقدامات لازم را اتخاذ نمایند. مزایای استفاده از وکیل می تواند ایجاد سرعت در روند رسیدگی، صرفه جویی در هزینه، بهبود در روند پیشرفت پرونده و اخذ نتیجه مثبت باشد.  دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات به مراجعین محترم در پرونده تعدیل مهریه می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *