• تماس با وکیل: 09123666928 ساعت پاسخگویی 10:00 تا 20:00
  • [email protected]
دلایل اثبات جرم شرب خمر چیست ؟

مفهموم کلی شرب خمر

جرم شرب خمر در حقوق جزا به معنای استعمال‌ و یا مصرف مشروبات الکلی یا سکرآور است. استعمال مشروبات الکلی چه کم و یا زیاد، مست کند یا مست نکند، خالص باشد یا مخلوط موجب حد می باشد.

خمر به مایعی که نوشیدنش موجب مستی می شود.

انواع مسکر

  • شراب: از انگور بدست می آید
  • نبیذ: از خرما بدست می آید
  • نقیع: از کشمش بدست می آید
  • مزر: از جو بدست می آید

نکات قابل ذکر در نوشیدن مشروبات الکلی

آب جو در حکم شراب است، گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.
خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیلۀ آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانده شده است حرام است اما موجب حد نمی‌باشد.

شرایط مسکر

مادۀ ۱۶۶ ق. م. ا: «حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.»
تبصرۀ ۱: «در صورتی‌که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.»
تبصرۀ ۲: «هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد می‌شود.»

برای بررسی دلایل اثبات جرم شرب خمر پرونده های زیادی مطالعه شد تا به نتیجه ای درست دست پیدا کرد تا آن، در اختیار شما عزیزان قرار گیرد، حال به شرح آنها می پردازیم.

دلایل اثبات جرم شرب خمر

1- اقرار صريح متهم

2- شرایط جسمی ،روحی و روانی متهم ،اوراق و محتويات بدست آمده

3-مشروباتی که به عنوان اثر جرم کشف می شود.

هرگاه یکی از این دلایل را به تنهایی و صرف نظر از وجود ادله دیگر بخواهیم مستند صدور رای قرار دهیم اشکالات زیر به هریک وارد است .

1.اقرار صريح متهم:
ايا صرف اقرار به ارتکاب جرم اثبات می شود؟ يعنى كسي بگويد من جرمی مرتکب شده ام ،واقعا جرمی مرتکب شده؟ مضافا که در یک پرونده قتل اگر قاتل اقرار نمایند که شرب خمر نموده

توجهی نمی شود مگر با ارایه دلیل قوی در اثبات شرب خمر

بیشتر بخوانید: قتل در حالت مستی

2.شرایط جسمی ،روحی و روانی متهم ،اوراق و محتويات بدست آمده:

تعریفات لازم در تشخيص اوضاع و احوال مورد نظر چيست؟ عبارت شرایط جسمی ،روحی و روانی متهم ،اوراق و محتويات بدست آمده هرگز دلیل بر اثباتی مشخصی بر وقوع جرم را نمیدهد.
3.مشروباتی که به عنوان اثر جرم کشف می شود.:
دليل بر نگهداري مشروب است و نه شرب خمر

در تحقیقات و بررسی دلایل موارد مطروحه به مواردی هم می توان اشاره کرد :
1.گزارش ضابطین
منوط به مورد وثوق بودن ضابط و عدم تناقض آن با سایر امارات و قرائن
2.دستگاه تست الکل
به فرض که دستگاهي براي تست الكل باشد ،نتیجه ان اعتباري ندارد ، چون مصرف اسپري دندان هم نتيجه مشابه دارد
3.انجام تست هاب حرکتی و تعادلی
بسیاری از افراد دارای معلولیت هستند و این نمیتواند نشان دهنده شرب خمر باشد
4.گزارش پزشک قانونی
بوروکراسی حاکم در رسیدگی به جرایم زمان بر است و از طرفی اثر الکل در بدن ، کمتر از 12 ساعت رفع می گردد.اگر امکان انجام ازمایش پزشک قانونی فراهم باشد این دلیل خدشه ناپذیر

است و هیچ دارویی الکل بالای 50 درصد را توجیه نمیکند و قدر متیقن این گزارش شرب خمر است.اما چون حداقل نگارنده تاکنون رای شرب خمر ندیده است که به استناد گزارش پزشک قانونی

صادرشود .

بررسی می نماییم که با توجه به سستی و ضعف موارد فوق به عنوان دلیل ، این جرم چگونه به اثبات میرسد .

علم قاضی

ماده 161- در مواردي که دعواي کیفري با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات میشود، قاضی به استناد آنها رأي صادر میکند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده 162- هر گاه ادلهاي که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، میتواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب

علم قاضی شود.

دادرسي كيفري ما بر اساس نوعي نظام ادله مختلط با انطباق با فقه اسلامي است ،در اين نظام ادله ،باتوجه به نوع جرم ،وبا معيار علم قاضي ،ادله ارزيابي ومورد استناد قرار ميگيرد .در حدود

وقصاص كه نوع وتعداد دليل موضوعيت دارد ،ملاك قابليت استناد اين است كه مخالف علم قاضي نباشد .اما در تعزيرات كه هم نوع دليل وهم تعداد وهم ارزش اثبات ان ،طريقيت دارد ،دليل بايد

مطابق علم قاضي باشد .اما منظور از علم قاضي ،نه دانش حقوقي است ونه علم شخصي كه از مبادي حسي يا طرق نامتعارف مثل خواب وساحري و..بدست مي ايد ،بلكه علم نوعي يا

متعارف كه پس از مطالعه پرونده ودر نتيجه دادرسي با مباني قابل ارايه و ملموس حاصل ميشود كه بطور متعارف و نوعي باعث يقين قاضي ميشود ،كه مقنن در ماده ٢١١قانون مجازات اسلامي

از ان بعنوان يقين حاصل از مستندات بين ،ياد كرده،اين مستندات يا مباني بايد در راي قاضي بطور دقيق تصريح تا قابليت علم اوري در مراجع قضايي بالاتر را هم داشته باشد.بنابراين ،علم قاضي

كاشفيت حقيقت از مباني ومستندات ملموس وعيني است كه حسب نوع جرم با طريقيت مطلق يا طريقيت در عدم كشف خلاف،در دادرسي كيفري مورد استناد قرار ميگيرد.

مجازات نوشیدن مشروبات الکلی

در قوانین جدید، در قانون مجازات اسلامی 1392 قسمت حدود؛ مواد 264 و 265 و 266 و نیز در ماده 701 و 704 از کتاب پنجم 266 تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است .
آنچنان که ماده 264 قانون اخیرالذکر مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده 265 حد مصرف مسکرات را 80 ضربه تازیانه تعیین می نماید.
در ماده 701 استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از 2 ماه تا 6 ماه حبس تعزیری تعیین نموده است و در ماده 704 تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم میشود .

حکم شرب خمر برای بار اول تا بار سوم

مجازات شرب خمر یا همان مصرف مشروبات الکلی در صورت اثبات با اقرار یا اینکه به شهادت ۲ مرد عادل برسد، ۸۰ ضربه شلاق است این مجازات برای بار اول، دوم و بار سوم یکسان است

در شرب خمر مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی با توجه به عمل ارتکابی مجرم از سوی قاضی رسیدگی کننده تعیین میگردد.

در صورت عدم اقرار و صرفاً مثبت بودن تست الکل، مجازات شلاق برای شرب خمر در نظر گرفته نمی‌شود و منوط به مجازات تعزیری یا همان حبس و جزای نقدی خواهد شد. و تنها مرجع اثبات کننده تست الکل پزشکی قانونی میباشد نه کلانتری.

پس زمانی که تست الکل در کلانتری یا حین رانندگی توسط پلیس مثبت شود برای اثبات جرم شرب خمر اعتباری ندارد.

حکم شرب خمر برای چهارمین بار

هرگاه فردی برای سه بار بدلیل مصرف مشروبات الکلی محکوم به حد شود و هر بار حکم محکومیت او قطعی گردد و حد(شلاق) بر او جاری شود، اگر برای چهارمین بار مرتکب این جرم شود  در بار چهارم مجازات او اعدام است. زیرا به موجب ماده ۱۳۶: هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، مجازات او در مرتبه چهارم اعدام است.

مشاوره حقوقی شرب خمر

در این مقاله به بررسی کامل و مفهوم شرب خمر، نحوه اثبات و محکومیت های مصرف مشروبات الکلی پرداختیم، در صورتی که نیاز به مشاوره بیشتر با حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری داشتید می توانید از طریق شماره های ذیل اقدام نمایید.

مشاوره حقوقی به دو صورت تلفنی و حضوری امکان پذیر می باشد.

02188554580

09123666928

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *