• تماس با وکیل: 09123666928 ساعت پاسخگویی 10:00 تا 20:00
  • [email protected]
مطالبه خسارت وجه التزام

وجه التزام

حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ بیش از شرح کامل این موضوع باید بدانیم وجه التزام به چه معنی می باشد؟ وجه التزام به مبلغی بصورت توافقی گفته می شود که دو طرف قرارداد یک معامله به عنوان خسارت ناشی از نقض احتمالی قرارداد تعیین می کنند. در صورتی وجه التزام معینی در نظر گرفته شود، هرگاه یکی از طرفین، تعهدات قرارداد را نقض کند یا انجام تعهدات خود را به تاخیر بیندازد، طرف دیگر قرارداد می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند و با تقدیم دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام، خسارات ناشی از نقض قرارداد را دریافت کند. وجه التزام یک نهاد مشترک در تمام نظام های حقوقی است.

از گذشته طرفین قرارداد به طور معمول مبلغ زیادی را به عنوان خسارت وجه التزام تعیین می کردند. یکی از دلایل این کار این است که در شرایط دگرگون اقتصادی، عمل کردن به قرارداد برای هر کدام از طرفین، ممکن است از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. به طوری که در صورت نقض تعهدات قراردادی توسط هر یک از طرفین به شکست مالی آن ها منجر شود. در نتیجه طرفین وجه التزام را به عنوان خسارتی برای ضمانت اجرا معین می کنند. تا طرفین را ترغیب به حفظ معامله انجام شده و یا انجام تعهدات خود نمایند، و در صورتی که قرارداد توسط طرفین اجرا نشد، تمامی خسارتهای پیش آمده طرف دیگر جبران شود.

تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام چه شرایطی دارد؟

متعهدله زمانی می تواند دادخواست مطالبه وجه التزام را به دادگاه تقدیم کند که قبل از هر اقدامی تمامی شرایط اثبات کننده وجه التزام مطابق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحقق یافته باشد.

برای ثبت دادخواست مطالبه وجه التزام پیش از هر چیز باید قرارداد صحیح و لازم الاجرایی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر حیات وجه التزام منوط به وجود عقد است. در نتیجه اگر قراردادی که میان طرفین وجود داشته باطل باشد، امکان تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام نیز وجود ندارد

طبق قانون مدنی وجه التزام باید مقطوع و تغییرناپذیر باشد. یعنی دادگاه نمی تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه به موجب وجه التزام ملزم شده است محکوم کند.

دادخواست مطالبه وجه التزام تنها در مورد عقود لازم قابل اعمال است. به عبارت دیگر وجه التزام باید به عنوان یک شرط ضمن قرارداد لازمی تعیین گردد. وجه التزام در عقود جایز راه ندارد. چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین هر لحظه که خواست می تواند عقد را بر هم بزند بدون آن که تخلفی مرتکب شده باشد.

چند نکته مهم از دادخواست مطالبه وجه التزام

اگر متعهد ثابت کند که عدم انجام تعهدبا استناد به فورس ماژور و یاقوه قاهره(حادثه ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل رفع

) بوده است، نمیتوان الزام وی را به پرداخت خسارت عدم انجام ملزم نمود. زیرا مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، وجه التزام نوعی محاسبه توافقی خسارت است ومطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، در فرض بروز فورس ماژور، متعهد از پرداخت خسارت معاف خواهد بود. بنابراین مثلاً اگر فروشنده به دلیل وقوع سیل نتواند مال مورد معامله را به محل تحویل برساند، وجه التزام ثابت نمی شود. چرا که عدم انجام تعهد ناشی از قوه قاهره بوده است، نه تخلف متعهد.

وجه التزام به عنوان یک تعهد فرعی شناخته می شود که با وقوع تخلف، جایگزین تعهد اصلی می شود. در نتیجه برخلاف قواعد عمومی مسئولیت مدنی که جهت مطالبه جبران خسارت، نخست باید وقوع خسارت اثبات گردد. در مسئولیت قراردادی به محض ارتکاب تخلف جهت اثبات وجه التزام بر ذمه متخلف کفایت می کند و نیازی به اثبات وقوع خسارت جهت تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام نیست.

وجه التزام با وقوع  «تخلف» ثابت میگردد. منظور این است که متعهد، تعهد قراردادی که برای آن وجه التزام تعیین شده است را اصلاً انجام نداده و یا به موقع انجام نداده باشد.

دادخواست مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر

خواهان : آقای سهیل .م فرزند : سامان   به نشانی : یوسف اباد خ اسدابادی

خوانده : خانم شکوفه.خ فرزند : محمد به نشانی : سعادت اباد خ صرافها

با وکالت : خانم حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری نشانی : یوسف اباد خ اسدابادی برج هنر واحد14

خواسته یا موضوع و بهای آن

1- مطالبه وجه التزام خسارت تاخیر در انجام تعهد مذکور در ماده 2 قرارداد مورخ 21/02/1390علی الحساب مقوم به هشتصد میلیون ریال

دلایل و منضمات دادخواست

1- قرارداد فی ما بین

2- وکالتنامه دادگستری

3- پروانه ساختمان

شرح دادخواست مطالبه وجه التزام

ریاست محترم دادگاه

به عرض می رسانم موکل و خوانده محترم به موجب قرارداد پیوست در مورد ساخت و تجمیع دو پلاک ثبتی با یکدیگر  توافق نموده اند، طبق ماده 5 قرارداد مورد اشاره  دوره ساخت نهایتاً یک سال می باشد که شروع آن نیز از تاریخ اخذ جواز ساخت و تخلیه ملک  توسط مالک  و تحویل آن به سازنده  می باشد .لازم یه ذکر است موکل در تاریخ 21/02/1390ملک را تخلیه و تحویل سازنده نموده و همچنین خوانده محترم (سازنده) در تاریخ 10/04/1391مجوز ساخت را از مرجع مربوطه اخذ نموده اند.با عنایت به مراتب فوق صدور دستور آن مقام مبنی بر پرداخت وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام قرارداد فوق بند 2 از قسمت ب ماده 6 قرارداد فی ما بین از زمان وقوع تخلف تا زمان تحویل ملک مورد استدعاست.بدواً صدور قرار تامین خواسته مورد استدعاست.

 جهت هرگونه مشاوره حقوقی و یا ارجاع پرونده مرتبط با وجه التزام با ما تماس بگیرید: 

02188554580

09123666928

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *