• تماس با وکیل: 09123666928 ساعت پاسخگویی 10:00 تا 20:00
  • [email protected]
شرایط کامل ورود به دعوی ثالث

دعوی ثالث

از جمله دعاوی حقوقی طاری مطورحه در دادگاهها ورود به دعوی ثالث می باشد و این امر زمانی محقق می شود که شخص ثالثی یا مستقلا و یا به طبع یکی از اصحاب دعوا برای خود حقی قائل باشد، دعوای وارد ثالث هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر قابل طرح می باشد.

منظور از شخص ثالث شخصی غیر از اصحاب دعوا و یا نمایندگان آنها در دادگاه می باشد.شخصی که قصد طرح دعوای ورود ثالث را دارد می تواند تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده چه دعوا در مرحله تجدیدنظر و چه در مرحله بدوی باشد دادخواست خود را تقدیم نماید.

شایان ذکر است دعوای ورود به ثالث در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور قابل پذیرش نمی باشد.

در دعوی ورود ثالث شخص ثالث باید کلیه شرایط عمومی تقدیم دادخواست را رعایت نماید. حال با اشنایی نسبی ازدعوی فوق به شرح کامل آن می پردازیم.

شرح ورود به دعوی ثالث

دعوی ورود ثالث دعوایی حقوقی می باشد که بر اساس آن فردی غیر از خواهان و خوانده دعوی اصلی، وارد دعوایی می‌شود که در دادگاه در حال رسیدگی می‌باشد. مواد مرتبط با دعوی ورود به ثالث در ماده های 130 تا 143 قانون ایین دادرسی مدنی قید گردیده است.

برای ورود به دعوای ورود ثالث چه شرایطی لازم است؟

جهت ورود ثالث یک دعوی باید طبق ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی شرایط فوق الذکر را داشته باشد.. که در صورت وجود این شرایط دعوا ورود ثالث به حساب می آید. قابل ذکر است که دعوی ورود ثالث با دعوی اصلی همزمان رسیدگی می شود.

پس یکی از شروط دعوای ورود ثالث، وجود دعوایی می باشد که در جریان رسیدگی اس. با استناد به ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی می توان به پاسخ سوال رسید که تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده است مبین آن است. که باید دعوا هنوز در جریان رسیدگی یعنی مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد تا دعوای مطروحه با سایر شرایط، دعوای ورود ثالـث محسوب شود.

برای اینکه فردی بتواند بعنوان وارد ثالث به دعوایی وارد شود مطابق صراحت ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی بایستی ارتباطی به موضوع دعوا و طرفین دعوا داشته باشد.

آن هم نه هر ارتباطی، بلکه یا باید حق مستقلی را برای خود در موضوع دعوای مطروحه قائل باشد. یا در محق شدن یکی از طرفین، خود را ذی‌نفع بداند و همچنین ادعای مطروحه در آن چنان باشد. که رسیدگی به آن، در نتیجه‌ی دعوای اصلی مؤثر باشد. براین اساس این فرد می‌تواند تحت عنوان وارد ثالث به دعوایی که بین افرادی دیگر مطرح شده و در جریان رسیدگی است وارد شود.

ارتباط کامل بین دو دعوی از جمله شرایط دعوای ورود ثالث می باشد که ماده 141 آیین دادرسی مدنی چنین شرح می دهد:

بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

اگر شرط ارتباط بین دو دعوی وجود نداشته باشد دادگاه دعوی فوق را از دعوی اصلی در حال رسیدگی جدا کرده و بصورت جداگانه رسیدگی خواهد کرد.

دعوای ورود ثالث اصلی

در جایی اتفاق می افتد که ثالث برای خود حق مستقلی را قایل باشد و مستقیما ادعایی داشته باشد.

دعوای ورود ثالث تبعی

در این نوع دعوا بر خلاف دعوای ورود ثالث اصلی، ثالث مدعی حق داشتن در دعوای اولیه نیست بلکه اگر یکی از طرفین در دادگاه برنده شود برای او منفعت دارد. این منفعت می تواند در حال حاضر یا در آینده به او برسد و همچنین ممکن است منفعت مادی یا معنوی باشد.

در هر حال دعوای ورود ثالث با این انگیزه مطرح می‌شود. که خواهان وارد ثالث، از صدور حکمی که به نحوی به حقوق او خلل وارد می‌کند جلوگیری نماید. اگرچه بطورکلی در صورتی که فردی از صدور رأیی در محکمه متضرر شود. می‌تواند از طریق اعتراض ثالث به دفاع از حق و حقوق خود بپردازد. اما افراد جامعه بیشتر سعی می‌کنند که از صدور چنین آرائی جلوگیری نمایند تا اینکه بعد از صدور رأی نسبت به اعتراض به آن اقدام کنند.

آیا در مرحله تجدیدنظر امکان ورود ثالث می باشد؟

مرحله تجدید نظر، مرحله اعتراض به رای بدوی میباشد تا در صورتی که رای صادره با مشکلی مواجه باشد مرجع تجدید نظر، آن را بررسی کرده و در صورت تشخیص، آن را نقض نماید و از این طریق عدالت بهتر رعایت شودمهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص داخل کشور بیست روز و برای اشخاص خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ میباشد تجدیدنظر خواه می تواند در این فرصت تقاضای تجدید نظر کند.

ثالث می تواند به شرط عدم ختم دادرسی در دادگاه تجدید نظر، با تقدیم دادخواست در مرحله تجدید نظر وارد دعوا شود و هزینه آن هم معادل هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر است. به علاوه ثالث برای ورود به مرحله تجدید نظر نیازی نیست از مرحله بدوی وارد دعوا شده باشد و می تواند از همان مرحله تجدید نظر ورود کند. نکته حایز اهمیت دیگر این است که از زمانی که دادگاه رای غیر قطعی، یعنی رایی که تجدید نظر نشده است، را صادر می کند تا زمانی که رسیدگی در دادگاه تجدید نظر از سر گرفته می شود، ثالث حق ورود را ندارد. زیرا همان طور که گفتیم وی فقط می تواند در طول جریان دادرسی وارد دعوا شود.

اگر نیاز به اطلاعات بیشتر در رابطه با دعوی ثالث و شرایط آن دارید و همچنین ارجاع پرونده می توانید به مراجعه حضوری به دفتر وکالت و یا تماس با شماره های ذیل تماس بگیرید.

02188554580

09123666928

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *