• تماس با وکیل: 09123666928 ساعت پاسخگویی 10:00 تا 20:00
  • [email protected]
کامل ترین نمونه دادخواست و رای طلاق توافقی

رای طلاق توافقی

ابتدا لازم است این نکته را یاداور شویم که جهت انجام پروسه طلاق توافقی در کوتاهترین زمان، حضور یک وکیل طلاق توافقی در کنار شما لازم می باشد. گاهی زوجین علاقه ای به حضور در دادگاه ندارند یا بخاطر دلایل شخصی و یا عدم فرصت مناسب جهت پیگیری، این وکیل طلاق توافقی می باشد که با سپری کردن مراحل طلاق توافقی از جمله ثبت دادخواست، حضور در جلسات دادگاه و ثبت طلاق توافقی، این پروسه را به انتها می رساند.

حضور وکیل طلاق توافقی مانع از هرگونه تنشی در خلال روند رسیدگی در انجام کلیه تعهدات فی مابین زوجین خواهد شد و از بروز بسیاری از چالشهای روحی و روانی زوجین می کاهد.

نمونه دادخواست طلاق توافقی و نمونه رای طلاق توافقی اخذ شده توسط حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری را مشاهده می کنید.

 نمونه دادخواست طلاق توافقی

خواهان:.امیر………………….فرزند……………………………………

خوانده:.راحله…………………فرزند……………………………………..

وکیل: حمیرا پارسا  |  وکیل  | استان تهران- شهرستان تهران- یوسف اباد – خ اسدابادی – نبش فتحی شقاقی – پلاک 22 – برج هنر –ط 4 واحد 14

———————————————————————————-

خواسته: طلاق توافقی

———————————————————————————-

دلایل و منضمات

  • سند ازدواج شماره …….. مورخ……….. دفتر رسمی ازدواج شماره ……..
  • شناسنامه به شماره …….. مورخ………..
  • قرارداد الکترنیک به شماره …………………………….
  • وکالت نامه به شماره ……………………………. ضمیمه گردید.

————————————————————————————

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

با سلام

احتراما به استحضار می رساند اینجانبان به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده است موکل در تاریخ………..

با خوانده ازدواج نموده که حاصل  این ازدواج 2 فرزند می باشد و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد.لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست.

باتشکر و تجدید احترام

————————————————————————————-

نمونه رای طلاق توافقی با وکالت مستقیم

پرونده کلاسه  ……….. شعبه 260 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران تصميم نهايی شماره …………………… خواهان: آقای ………….فرزند ……… با وكالت خانم حميرا پارسا فرزند محرمعلي به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – يوسف آباد ـ خ هفتم ـ پ27 ـ ط 4 ـ واحد 15

خوانده: خانم ………… فرزند ……………………………………

خواسته: طلاق توافقي دادگاه با توجه به مراتب فوق ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به اصدار گواهی عدم امکان سازش می نمايد

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقديمی آقای امیر…. فرزند ….. با وكالت خانم حميرا پارسا خوانده: خانم راحله…. فرزند … با وكالت خانم ….. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) جهت اجرای صيغه طلاق و ثبت آن ، دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و مالحظه سند نکاحيه به شماره ترتيب….9 مورخ ………. دفتر اسناد رسمی ازدواج شماره 67 حوزه ثبت تهران که رونوشت مصدق آن ضم پرونده گرديده و با احراز علقه زوجيت دائم فيمابين و نظر به اصرار زوجين بر طلاق و از آنجا که حسب نظر کارشناس واحد مشاوره خانواده مستقر در مجتمع قضائی مثبوت به شماره تفريق و جدايی زوجين با ذکر داليل علل عدم تفاهم به مصلحت آنان اعالم شده و اين ا به مواد دادگاه نيز نظر مزبور را مطابق ظواهر و احوال زوجين ميداند لذا تقاضای آنان را وارد و موجه تشخيص و مستندً 25 ، 26 و 29 قانون حمايت خانواده مصوب……… مجلس شورای اسالمی گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجين و به شرح توافقات ذيل صادر می شود زوجه کليه مهريه ما فی القباله خود را قبال دريافت نموده است و زوجه مبلغ ده هزار تومان را در قبال اخذ طلاق به زوج بذل نمود و وکيل زوج نيز قبول بذل نمودند و زوجه در خصوص نفقه و جهيزيه و اجرت المثل و نحله و نصف دارايی و مهر المثل ادعايی ندارد و حضانت فرزندان به عهده زوجه می باشد و نفقه فرزندان به عهده زوج طبق قانون می باشد و مالقات برای زوج طبق قانون محفوظ می باشد و زوجين در خصوص هدايای خود و خانواده ها و ساير حقوق مالی ديگر مربوط به زوجيت نسبت به يکديگرادعايی ندارند و زوجه موظف است ا به ماده 1146 گواهی عدم بارداری را قبل از اجرای صيغه طلاق به دفتر مجری طلاق ارائه نمايد.طلاق واقع شده مستندً قانون مدنی و کراهت زوجه از تداوم زندگی و بخشش حقوق مالی از نوع خلع می باشد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در دادگاه محترم تجديد نظر استان تهران است گواهی صادره در اجرای ماده 34 همان قانون طی سه ماه از تاريخ رای قطعی دارای اعتبار بوده و در صورتيکه گواهی صادره ظرف مهلت مزبور به دفتر رسمی طلاق جهت اجرای صيغه طلاق و ثبت آن تسليم نگردد و يا تسليم کننده گواهی به دفترخانه ، ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه طلاق جهت اجرای صيغه طلاق حاضر نگردد و يا مدارک الزم را به دفترخانه ارائه ننمايد گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط بوده و کليه توافقات مندرج در اين گواهی نيز ملغی خواهد بود . اجرای صيغه طلاق حسب ماده 37 قانون مذکور با رعايت جهات شرعی و با حضور سردفتر انجام خواهد گرفت%

رئيس شعبه 260 دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده)

————————————————————————–

چنانچه تمایل به دریافت مشاوره حقوقی طلاق توافقی و یا ارجاع پرونده طلاق توافقی خود به دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل دادگستری دارید، جهت رزرو وقت و یا کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

02188554580

09123666928

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *