• تماس با وکیل: 09123666928 ساعت پاسخگویی 10:00 تا 20:00
  • [email protected]
تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظرخواهی

قبل از تجدیدنظرخواهی همیشه ارای صادره به نفع یکی از طرفین دعوا و به ضرریکی از طرفین خواهد بود. قانونگذار در جهت پیشگیری از تضییع حق اشخاصی که رای به ضرر وی صادر شده، مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات صادره توسط محاکم قضائی در نظر گرفته است. علی ایحال جهت بررسی تمام جزئیات تجدیدنظرخواهی به رای هایی که توسط دادگاه صادر شده با حمیرا پارسا وکیل پایه یک همراه باشید:

تجدید نظرخواهی یعنی چه؟

تجدیدنظرخواهی یعنی درخواست رسیدگی دوباره به رایی که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه نخستین صادر شده است، خوانده و یا خواهان دعوی اگر اعتقاد بر اشتباه در رای و یا اجحاف در رایشان شده باشند درخواست تجدیدنظرخواهی میدهند تا رای صادره دوباره بررسی و رسیدگی شود.

جهات تجدیدنظرخواهی از آرای صادره

ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی

براساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رای صادره از دادگاه بدوی یکی از جهات ذیل را داشته باشد می توان درخواست تجدیدنظرخواهی را به دادگاه ارائه نمود:

  • ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی
  • ادعای عدم صلاحیت قاضی و یا دادگاه صادرکننده رأی
  • ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
  • ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
  • ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
  • ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل امده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

در چه مواردی تجدید نظر خواهی خارج از مهلت قانونی میسر است؟

حجر ، ورشکستگی، فوت محکوم علیه : اگر، محکوم علیه، پس از صدور رای و پیش از ابلاغ آن ، محجور، ورشکسته یا فوت شود، رای باید در مورد محجور به قیم، در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد متوفی به وراث او ابلاغ گردد و مهلت تجدید نظر، از تاریخ ابلاغ به آن ها، در نظر گرفته خواهد شد.

عذر تجدیدنظر خواه : محکوم علیه، چنانچه عذر موجهی داشته باشد، نیز می تواند دادخواست تجدید نظر را خارج از مهلت ارائه نماید. در این صورت، دادخواست تجدید نظر، باید، به همراه مدارک مثبت مصادیق عذر موجه در قانون آیین دادرسی مدنی یا کیفری، به دادگاه صادر کننده رای مرحله نخستین ارائه گردد. دادگاه، پس از رسیدگی، در صورتی که آن را موجه تشخیص داد، قرار قبولی و در غیر این صورت، قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر خواهد کرد.

مراحل تجدیدنظرخواهی

هریک از اصحاب دعوی که درخواست تجدیدنظرخواهی داشته باشند با ثبت دادخواست تجدیدنظر نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام نموده و پس از تجدیدنظرخواهی دادخواست و لایحه وی به طرف مقابل ابلاغ و ظرف ده روز مهلت پاسخ به تجدیدنظرخواهی طرف مقابل به وی داده می شود.

پس از طی این مدت تا پاسخی داده شود و یا نشود پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.

مهلت تجدید نظرخواهی چه قدر است؟

مهلت تجدیدنظرخواهی  به آرای صادره از تاریخ ابلاغ بیست روز مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و افرادی که در خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ فرصت تجدیدنظرخواهی را دارا می باشند.

بیشتر بخوانید: تجدیدنظرخواهی از آراء صادره شورای حل اختلاف


مدت زمان برگشت پرونده از تجدید نظر

مدت زمان برگشت پرونده از دادگاه تجدیدنظر بستگی به شرایط پرونده، تشکیل جلسه رسیدگی و یا عدم تشکیل جلسه و … دارد. گاهی بعضی از شبعات ظرف حداقل زمان ممکن رای تجدیدنظر را صادر می کنند اما بعضی از شبعات به هر دلیلی از جمله شلوغی شعبه در زمان بسیار طولانی تری رای را صادر می کنند. طرفین دعوی باید ضمن صبوری نسبت به شرایط ایجادشده منتظر صدور رای باشند. پرونده مطروحه تا پایان وقت نظارت تعیین شده و یا قبل از آن تعیین تکلیف خواهد شد.

مطالعه پرونده در تجدید نظر

هر یک از اصحاب دعوی و یا وکلای آنها می توانند با درخواست کتبی از دادگاه تقاضای مطالعه پرونده را بنمایند، شخص نامبرده لایحه ای خطاب به ریاست دادگاه تجدیدنظر درخواستی مبنی بر مطالعه پرونده نوشته و پس از اخذ دستور نسبت به مطالعه اقدامت لازم را به عمل می آورند.

ایا دادگاه تجدید نظر حضوری است؟

در پاسخ به این سوال در صورتی که قاضی پرونده تشخیص دهد که نیازبه تشکیل پرونده است نسبت به تشکیل پرونده دستورات لازم را صادر می نماید در غیر اینصورت پرونده با تعیین وقت نظارت موکول خواهد شد.

نکته

شایان ذکر است رسیدگی در دادگاههای تجدیدنظر اعم از حقوقی و یا کیفری بصورت همزمان شکلی و ماهیتی بوده و در صورت احراز جهاتی از تجدیدنظرخواهی رای صادره نقض و رای جدیدی بصورت صحیح صادر خواهد شد و جهت اجرا به دادگاه صادر کننده رای بدوی ارسال خواهد شد. در دیوان عالی کشور رسیدگی بصورت شکلی بوده، قضات در دیوان عالی کشور رای صادره را بررسی می نمایند. در صورت تشخیص صحت آن رای صادره را ابرام و جهت اجرای آن پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارسال می نمایند. اگر رای صادره از دیدگاه قضات دیوان عالی کشور بطور صحیح صادر نشده باشد، ضمن نقض رای پرونده جهت رسیدگی به شعبه صادر کننده رای جهت رسیدگی و صدور رای مجدد ارسال خواهد شد.

مشاوره حقوقی با وکیل تجدیدنظر

پس از مطالعه شرح کامل تمامی اطلاعات تجدیدنظرخواهی و شرایط آن، چنانچه پس از دریافت رای صادره از دادگاه بدوی، متوجه اشتباه و یا اجحاف در حق خود شده اید می توانید جهت مشاوره حقوقی، تنظیم لایحه و یا دادخواست تجدیدنظرخواهی به دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل پایه یک مراجعه و از خدمات مذکور بهره مند شوید. دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل یوسف اباد آماده پاسخگویی به سوالات شما در زمینه تجدیدنظرخواهی می باشد.

02188554580

09123666928

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *