• تماس با وکیل: 09123666928 ساعت پاسخگویی 10:00 تا 20:00
  • [email protected]
دادخواست اذن ازدواج

اذن ازدواج

در رابطه با اذن ازدواج زمانی که خانم باکره ای قصد ازدواج داشته باشد در هر سن و سالی که باشد باید اذن پدر یا جد پدری خود اقدام به ازدواج نماید گهگاهی پدر یا جدید پدری بدون عذر موجه اقدام به مخالفت با ازدواج دختر باکره می نماید ،بنابراین این فرد می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده درخواست صدور حکم به اذن ازدواج نماید و با معرفی کامل مردی که می خواهد با وی ازدواج کند، اذن ازدواج از دادگاه اخذ نماید و این مرد باید از لحاظ شغل ، سن ، تحصیلات و شرایط خانوادگی با دختر هم سطح باشد و این پس از اخذ اذن ازدواج با مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق نسبت به ازدواج و ثبت آن اقدام نماید.

در ادامه نمونه رای در مورد اذن ازدواج که توسط حمیرا پارسا بهترین وکیل خانواده اخذ شده مشاهده می نمایید.

————————————————————————————————————————-

پرونده کالسه …………………………… شعبه 270 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران تصمیم نهايی شماره ……………..

خواهان ها

.آقای ج الف فرزند محمد  2 .خانم نوشین فرزند یاسر با وكالت خانم حمیرا پارسا فرزند محرمعلي به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – يوسف آباد ـ خ اسدابادی ـ پ22 ـ ط 4 ـ واحد 14

خوانده:

آقای جمشید فرزند صادق به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – خ سعادت پ 6 واحد 1

 خواسته:

اذن در ازدواج دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد

 رأی دادگاه اذن ازدواج:

در خصوص دعوی خواهان 1 -خانم نوشین فرزند یاسر با وكالت خانم حمیرا پارسا فرزند محرمعلي 2 .آقای ج الف فرزند محمد  بطرفیت خوانده آقای جمشید فرزند صادق بخواسته ((اذن ازدواج)) ، با عنايت به محتويات پرونده ؛ نظربه اينکه ماده 1043 قانون مدنی اصالحی (1370 (مقرر داشته : “نكاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدری او است و هرگاه پدر يا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و دراين صورت دختر می تواند با معرفی كامل مردی كه می خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهری كه بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد “با توجه به اينکه خواهان فوق الذکرآقای  ج الف ، فاقد سابقه کیفری و شاغل در شرکت قطعات يدکی تهران و با مهريه 110 سکه بهار آزادی بعنوان نامزد خود معرفی نموده با عنايت به نتیجه نیابت واصله از حوزه قضايی کهريزک جهت تحقیق در خصوص وضعیت شغلی آقای ج الف و نتیجه تحقیقات کالنتری 147 گلبرگ در خصوص وضعیت اخلاقی مشارالیه که حاکی ازتايید وضعیت شغلی و اخلاقی وی می باشد و نظربه اينکه خوانده در جلسه دادگاه حاضر و اعلام نموده است اگر نتیجه تحقیقات مشخص شود که آقای ج الف مشکلی ندارد من رضايت می دهم لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد دانسته ؛ مطابق ماده 1043 قانون مدنی و ماده 198 از قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم مبنی بر اذن ازدواج موصوف صادر و اعلام می نمايد .رأی صادره نسبت به حضوری ظرف 20 روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم تجديدنظر استان تهران است ، همچنین رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ به «خواهان» قابل تجديدنظرخواهی است

قاضي دادگاه حقوقي شعبه 270 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

————————————————————————————————————————-

همراهان عزیز هرگونه سوال در مورد اذن ازدواج و یا اجازه ازدواج دختر می توانید با وکیل حمیرا پارسا مطرح کنید تا در اسرع وقت به آن پاسخ داده می شود. با مشاوره حقوقی رایگان تلفنی در خدمت شما عزیزان هستیم.

02188554580

09123666928

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *