• تماس با وکیل: 09123666928 ساعت پاسخگویی 10:00 تا 20:00
  • [email protected]
افزایش خواسته در جلسه اول

افزایش خواسته در جلسه اول

در قانون آیین دادرسی مدنی، به خواهان این حق داده شده است که تا پایان جلسه اول دادرسی، خواسته خود را افزایش دهد. افزایش خواسته در جلسه اول به معنای افزودن بر میزان خواسته مرقوم شده در دادخواست اصلی است.

وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ از جمله تمهیداتی که قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان دعوا اندیشده است افزودن بر خواسته مطرح شده در دادخواست می باشد که با احراز شرایطی امکانپذیر است که مطابق ماده 98 قانون ایین دادرسی مدنی، افزایش خواسته باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود و با دعوای طرح شده ارتباط داشته باشد ویا دارای منشا واحد می باشندمنظور از پایان اولین جلسه یعنی تا زمانی که صورتجلسه امضاء نشده باشد.

منظور از ارتباط کامل یعنی تصمیم گیری در یکی، در دیگری نیز تاثیرگذار باشد.در مانحن فیه و رای صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر دعوای خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف هیچگونه ارتباطی با یکدیگر نداشته و نمی توان دعوای خلع ید را به عنوان دعوای متقابل در دعوای اجرت المثل مطرح کرد.

شرایط افزایش خواسته:

افزایش خواسته تا پایان جلسه اول دادرسی امکانپذیر است و مشروط به رعایت شرایط زیر است:

  • افزایش خواسته باید در جلسه اول دادرسی صورت گیرد.
  • افزایش خواسته باید با خواسته اولیه مرتبط باشد.
  • افزایش خواسته نباید موجب تغییر ماهیت دعوا شود.

نحوه افزایش خواسته:

خواهان برای افزایش خواسته، باید در جلسه اول دادرسی، مراتب افزایش خواسته را به دادگاه اعلام کند. دادگاه نیز باید افزایش خواسته را در صورتجلسه دادرسی قید کند.

آثار افزایش خواسته:

افزایش خواسته، آثار زیر را دارد:

  • هزینه دادرسی باید با توجه به خواسته جدید محاسبه و پرداخت شود.
  • خوانده باید فرصت پاسخگویی به خواسته جدید را داشته باشد.

نمونه افزایش خواسته:

فرض کنید خواهان دادخواستی به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان به دادگاه ارائه می‌دهد. در جلسه اول دادرسی، خواهان اعلام می‌کند که خواسته خود را به مبلغ دویست میلیون تومان افزایش می‌دهد. دادگاه نیز این افزایش خواسته را در صورتجلسه دادرسی قید می‌کند.

در این صورت، هزینه دادرسی باید با توجه به خواسته جدید، یعنی دویست میلیون تومان، محاسبه و پرداخت شود. خوانده نیز باید فرصت پاسخگویی به خواسته جدید را داشته باشد.

توصیه‌ها:

  • خواهان باید قبل از افزایش خواسته در جلسه اول، با یک وکیل متخصص مشورت کند تا از صحت افزایش خواسته اطمینان حاصل کند.
  • خواهان باید توجه داشته باشد که افزایش خواسته نباید موجب تغییر ماهیت دعوا شود.

باتوجه به اینکه وکیل خواهان در دعوای بدوی نسبت به ترک دعوای خلع ید در قالب افزایش خواسته در مرحله بدوی اقدام نمود و لکن به علت عدم وحدت منشا و ارتباط کامل دعوی وکیل در مرحله بدوی در قیسمت افزایش خواسته رد شده است رای تجدیدنظر بدین شرح است:

رای دادگاه تجدید نظر

خانم و.ش. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت -۱ آقای م. و خانم‌ها ۲-ه. ۳ -ل. ۴ -ژ. همگی ش. و ۵ پ.ک. نسبت به دادنامه شماره ۷۱۰-۲۵/۷/۹۱ شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. براساس دادنامه موصوف دعوی اصلی تقدیمی تجدیدنظرخواندگان دایر به مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف در یک دستگاه سوئیت واقع در حیاط پلاک ثبتی ۷۱۲/۶۷ بخش ۱۱ تهران از تاریخ ۱۶/۸/۸۳ لغایت ۳۰/۵/۸۴ با اتکا به نظریه کارشناس، مورد پذیرش قرارگرفته، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۶۷ ریال در حق تجدیدنظرخواندگان صادرشده و در خصوص دعوی تقابل تقدیمی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف پنجم به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۱/۲/۸۸ با اتکا به نظریه کارشناس حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۵/۱۰۸ ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف در آپارتمان طبقه اول جزء پلاک ثبتی فوق‌الذکر از تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۷/۱۲/۸۹ در حق تجدیدنظرخواه صادرشده و راجع به دعوی مطالبه اجرت‌المثل آپارتمان طبقه دوم ملک موضوع دعوی باتوجه به عدم احراز تصرفات، حکم به رددعوی صادرشده و در خصوص دعوی خلع ید مطروحه ازسوی تجدیدنظرخواه به این جهت که دعوی مذکور در قالب افزایش خواسته مطرح شده و موضوع از مصادیق افزایش خواسته نبوده بلکه دعوی جدید محسوب می‌شود، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است.

اینک بابررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظرخواه هر چند دراین مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه باشد اقامه نگردیده لیکن با توجه به اینکه خواسته دعوی اصلی مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ ۱۶/۸/۸۳ لغایت ۳۰/۵/۸۴ بوده و تا جلسه اول نیز افزایش نیافته محاسبه اجرت‌المثل تا تاریخ ۹/۵/۸۶ محمول بر اشتباه بوده، فلذا میزان اجرت‌المثل موضوع محکومیت تجدیدنظرخواه مستلزم اصلاح می‌باشد بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده ۳۵۱ قانون مرقوم ضمن رد اعتراض و اصلاح اجرت‌المثل موضوع محکومیت تجدیدنظرخواه از مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۶۷ ریال به مبلغ ۶۸۸/۳۳۴/۳۰ ریال دادنامه تجدیدنظر خواسته که من حیث‌المجموع موافق موازین قانونی با رعایت اصول دادرسی صادر شده تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دوبحری ـ نورزاد

مشاوره حقوقی با وکیل افزایش خواسته

افزایش خواسته یکی از اختیارات خواهان است که تا پایان جلسه اول دادرسی قابل اعمال است. خواهان برای افزایش خواسته باید شرایط و آثار آن را رعایت کند. توسط وکیل دادگستری می توانید اطلاعات بیشتری در ارائه افزایش خواسته کسب کنید. در دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل پایه یک آماده ارائه مشاوره حقوقی حضوری و قبول دعاوی حقوقی شما هستیم.

02188554580

09123666928

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *