09123666928

تلفن تماس با وکیل

09123666928

تلفن تماس با وکیل

10:00 تا 20:00

ساعت پاسخگویی

 مطابق ماده 338 قانون مدنی عقد بیع تملیک عین به عوض معلوم است. بنابراین توافق بایع و مشتری بر مبیع و ثمن باعث وقوع بیع می شود. گاهی اوقات شخصی با پرداخت ثمن، مبیع معلومی را خریداری می نماید. پس از گذشت مدتها شاید یکسال و یا چند سال از…
از جمله حقوق قابل مطالبه زوج در دادگاه خانواده حق تمکین می باشد. تمکین به معنی آمادگی زوجه جهت زندگی مشترک با زوج می باشد که شامل تمکین عام و خاص است. در صورتی که زوجه از تمکین خودداری نماید، زوج می تواند با مراجعه به دفتر خدمات قضایی نسبت…
 تجاوز به عنف حمیرا پارسا وکیل کیفری: از جمله جرائم قابل طرح در دادگاه کیفری استان، جرم تجاوز به عنف می باشد. جرم تجاوز به عنف تحت شرایط خاصی در دادگاه کیفری یک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. منظور از تجاوز به عنف رابطه جنسی با زور و اجبار از…
فک رهن یعنی آزاد کردن سند ملکی که در گرو بانک بوده و معمولا زمانی به آن استناد می شود که شخصی ملکی را جهت دریافت وام از طریق دفترخانه به رهن می گذارد، در این صورت ملک در گرو بانک می رود. ملکی که در رهن بانک می رود…
یکی از انواع دعاوی بسیار مهم و پرکاربرد که اکثر افراد دچار آن می باشند، پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک می باشد.این مهم زمانی اتفاق می افتد که شخصی با قولنامه عادی اقدام به خرید ملکی نموده و تاریخی جهت تنظیم سند ان و انتقال رسمی در دفترخانه…
وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ یکی از انواع دعاوی پرکاربرد و مهم در حوزه قضایی ایران تجویز انتقال منافع به غیر می باشد. مطالق ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به غیر انتقال دهد و یا…